Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας που προβλέπει τη διαδικασία για την κάλυψη των χαμένων διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων.

Σύμφωνα με την απόφαση στα σχολεία που απώλεσαν διδακτικές ώρες λόγω καταλήψεων, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται κατά σειρά
με τους ακόλουθους τρόπους, εντός τεσσάρων (4) μηνών:
α. Περικοπή περιπάτων, επισκέψεων και εκδρομών.
β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.
γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις και τα μαθήματα).
δ. Αξιοποίηση διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και των Σαββάτων.
2. Ο Διευθυντής/ντρια συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών στη βάση των ανωτέρω επιλογών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com