ΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε  έγκριση  για την υπογραφή της σύμβασης του έργου  «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνασίου Λάρισας», προϋπολογισμού 1.165.977,89  ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Ακολουθεί  η υπογραφή της σύμβασης  από το δικαιούχο του έργου που είναι ο Δήμος Λαρισαίων, για την έναρξη κατασκευής του έργου.

«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, προχωράμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου  Γυμνασίου Λάρισας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. «Εκσυγχρονίζουμε τις εκπαιδευτικές υποδομές σε όλη τη Θεσσαλία και χρηματοδοτούμε διαγενεακά έργα με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνολικά από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας επενδύουμε περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση 54 δημοσίων κτιρίων, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση». Κάνουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για μαθητές, εργαζόμενους και τον κατασκευαστικό κλάδο. Όλα τα έργα που χρηματοδοτεί η  Περιφέρεια Θεσσαλίας δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική, πραγματική οικονομία» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι παρεμβάσεις

Το κτίριο του 5ου Γυμνασίου Λάρισας είναι Ενεργειακής Κατηγορίας Η και αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

-Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε όλες τις όψεις, και τοποθέτηση μονώσεων στις διαχωριστικές επιφάνειες.

-Τοποθέτηση μονώσεων στο κενό μεταξύ πλάκας οροφής (β΄ορόφου) και κεραμοσκεπούς στέγης και αντικατάσταση της επικάλυψης στέγης με νέα πάνελ πολυουρεθάνης.

-Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με συστοιχία 3 επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης.

-Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα που θα φέρουν λαμπτήρες τύπου LED.

Από την λειτουργία της πράξης αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.