ΝΕΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Με νέα απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας συγκροτήθηκαν εκ νέου οι Εφορευτικές Επιτροπές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας έργο των οποίων θα είναι η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΔΕ/ΚΥΣΔΕ).

Οι εκλογές θα γίνουν στις 7–11–2020, ημέρα Σάββατο, από ώρα 9:00 έως ώρα 17:00 (εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της την διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του Π.Δ. 1/2003) .

Οι νέες εφορευτικές είναι:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ