ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ στην τελευταία συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Θανάση Νασιακόπουλου, την επιβολή προστίμου σε καταπατητές δημοτικών δρόμων ή δημοτικών εκτάσεων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι «ύστερα από καταγγελία  για καταπάτηση δημοτικού δρόμου ή δημοτικής έκτασης, ο Δήμος θα αναθέτει σε ιδιώτη  τοπογράφο  να ελέγχει τα όρια των ιδιοκτητών και αν προκύπτει καταπάτηση ο καταπατητής θα πληρώνει στο Δήμο πρόστιμο και τέλη παράνομης χρήσης – καταπάτησης δημοτικής έκτασης, ανάλογα με το τμήμα που κατέλαβε. Ειδικότερα πρόστιμο 250,00 ευρώ /στρέμμα σε περίπτωση καταπάτησης δημοτικής οδού και πρόστιμο 150,00 ευρώ/στρέμμα σε περίπτωση καταπάτησης δημοτικού κτήματος. Παράλληλα δε ο καταπατητής θα είναι υποχρεωμένος να επανατοποθετεί τα όριά της ιδιοκτησίας του στη σωστή θέση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.  Ο καταπατητής θα επιβαρύνεται και με το κόστος της εργασίας του τοπογράφου στον οποίο θα αναθέσει ο Δήμος την διερεύνηση της καταγγελίας της καταπάτησης».

Την παραπάνω απόφαση αιτιολόγησε επαρκώς στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγησή του ο δήμαρχος τονίζοντας εκτός των άλλων: «Είναι απαραίτητο να λάβουμε δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου καταπάτησης αγροτικών δρόμων και αγροτικών κτημάτων, το οποίο φαίνεται ότι προσλαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων που δυσκολεύονται να φτάσουν με τα μηχανήματά τους στις ιδιοκτησίες τους είναι πάρα πολλοί. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιλελέρ, πρέπει να παρέμβει, αρχικώς με τη συνεργασία του Δήμου με τοπογράφο και στη συνέχεια με την έγκριση κανονιστικής απόφασης η οποία θα δίνει λύσει στο χρόνιο πρόβλημα.

Η εξασφάλιση βατότητας και ομαλής προσπέλασης των αγροτών με τα γεωργικά τους μηχανήματα στα αγροτεμάχιά τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη διενέργεια των καλλιεργητικών φροντίδων και την απρόσκοπτη διακίνηση των αγροτικών τους προϊόντων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει όλοι οι δρόμοι των αναδασμών και όχι μόνο να είναι ανοιχτοί και καθαροί, σύμφωνα με τα σχέδια της Τοπογραφικής Υπηρεσίας.

Σε πολλά σημεία η υφιστάμενη κατάσταση απέχει παρασάγγας από το αρχικό σχέδιο. Δρόμοι εμφανίζονται στενότεροι λόγω καταπάτησής τους, ή ακόμα παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι δρόμοι να μην υφίστανται πλέον, γιατί κάποιοι τους καλλιεργούν.

Επειδή το φαινόμενο αυτό έχει γίνει πια ανεξέλεγκτο, και στο προσωπικό του Δήμου δεν υπάρχει η ειδικότητα του τοπογράφου μηχανικού, το σώμα πρέπει να εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου με ιδιώτη τοπογράφο μηχανικό… Να επισημανθεί ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει για τις καταπατήσεις δημοσίων χώρων Διοικητικής αποβολής (Α.Ν. 263/1968) και επιβολή ποινών, προστίμων και τελών παράνομης χρήσης δημοτικής έκτασης (νόμος 1539/1938 – Κώδικας Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων)».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Trackback / Pingback

  1. ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΜΗΤΕΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ · Paidis.com

Comments are closed.