ΑΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Η ΒΑΝΑ ΤΣΑΠΡΑΛΗ – ΠΟΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΡΝΕΙ

Απόφαση με την οποία ορίζεται άμισθη αντιδήμαρχος στο δήμο Τυρνάβου η δημοτική σύμβουλος Βάνα Τσαπραλή η οποία είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τη Δράση Πολιτών με την οποία εκλέχθηκε υπέγραψε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Με την απόφασή του αυτή αφαιρούνται κάποιες από τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων Λ. Μανδηλά, Γ. Σακούτσιου και Χ. Κατσαρούθ οι οποίες περνάνε στην κ. Τσαπραλή. Η απόφαση του δημάρχου αναφέρει:

Ο δήμαρχος ορίζει επιπλέον ως άμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δήμου Τυρνάβου την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο κ. Βάια Τσαπραλή, με θητεία από 16-11-2020 μέχρι την 15-11-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής :

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
2. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
Η ανωτέρω ορισθείσα άμισθη Αντιδήμαρχος στην Υπηρεσία ευθύνης της, εκδίδει και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της άμισθης Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Με βάση αυτή την απόφαση οι παραπάνω τρεις αντιδήμαρχοι έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

1. Στον κ. Μανδηλά Λάσκαρη:
1 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την οικονομική διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες.
2 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Τυρνάβου.
3 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν την δημόσια διαβούλευση.
4 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

2. Στον κ. Σακούτσιο Γεώργιο:
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πολεοδόμηση και εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του Δήμου που αποσκοπούν στον Προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
4. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
5. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. υποδομών του Δήμου.

3. Στον κ. Κατσαρό Χριστόφορο:
1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του Δήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο Δήμο.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ