ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας ότι, σύμφωνα με την με αρ.149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021», ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης (http://teachers.minedu.gov.gr), έως και την Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 15:00, σύμφωνα με την με αρ.156436/Ε2/16-11-2020 (ΑΔΑ:6Ε9Ζ46ΜΤΛΗ-88Λ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com