ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων, στο τέλος Απριλίου του 2019, με ψήφισμά του καλούσε την Κυβέρνηση:

  • να μην προχωρήσει στην άρση της προστασίας της Α΄ κατοικίας και
  • να επεξεργαστεί άμεσα ένα συνεκτικό πρόγραμμα που θα αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και θα περιλαμβάνει την προστασία της Α΄ κατοικίας.

Η χώρα μας υπέστη σοβαρότατες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες από την οικονομική κρίση. Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 είχε άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών δεικτών του κράτους, αλλά και ενός σημαντικού ποσοστού του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων.

Η άρση της προστασίας της Α΄ κατοικίας δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει σε μια χώρα που επί χρόνια σχεδόν ο ένας στους τρεις πολίτες ήταν άνεργος και χωρίς εισοδήματα, ενώ δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, εν μέσω υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων κρίνει το ζήτημα της προστασίας της Α’ κατοικίας των πολιτών ως ένα μείζον θέμα, εν μέσω αυτής της σφοδρής κρίσης και προς τούτο καλεί την κυβέρνηση να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που θα κατοχυρώνουν το ακατάσχετο της Α΄ κατοικίας έναντι των απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών ή άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών εγχωρίων ή διεθνών, στους οποίους έχουν ή πρόκειται να εκχωρηθούν τα δάνεια αυτά.

Συγκεκριμένα ζητούμε από την κυβέρνηση:

Την κατάργηση κάθε διάταξης του νόμου που αφορά την κατάσχεση της Α΄ κατοικίας και την προστασία της Α΄ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Να διαγράψει κάθε είδους τόκων που αναλογούν σε ανατοκισμό.

Να αναστείλει την πληρωμή οφειλών για τους άνεργους και για τους εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης και να μην επιβάλει τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία ή η αναστολή σύμβασης.

Να παύσει κάθε μορφής πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών.

Να επανασυστήσει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με νέα σύγχρονη μορφή, που να απαντά στις σημερινές ανάγκες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει πως η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση είναι απολύτως δίκαια και αναγκαία για τη στήριξη των συμπολιτών μας που μαστίζονται σήμερα και από την πανδημία του COVID-19.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com