ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση της Ένωσης Εκτάκτων ΥΠ.ΠΟ. Β.Ελλάδος

Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του άρθρου 53 στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε για την αναδιοργάνωση του ΤΑΠ, μας δείχνει για μια ακόμη φορά τον Πολιτισμό που πρεσβεύει και προάγει! Χρόνια τώρα οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου είμαστε οι αφανείς ήρωες στις ανασκαφές, αναδείξεις και αναστηλώσεις των έργων και εν γένει της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά ακόμη και σήμερα, που προέχει η ασφάλεια των πολιτών, των εργαζομένων και των οικογενειών τους και ενώ όλος ο δημόσιος τομέας προστατεύεται με τηλεργασία και εκ περιτροπής εργασία, είμαστε εμείς, οι ΙΔΟΧ εργαζόμενοι, που συνεχίζουμε με πλήρη σύνθεση στο πεδίο, χωρίς καμία μέριμνα και προστασία.

Οι λόγοι, που χαρακτηριστικά επικαλούνται οι Υπηρεσίες, είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί η χρηματοδότηση και πρέπει να πιάσουμε τους στόχους απορρόφησης κονδυλίων. Απλήρωτοι πολλές φορές με μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, με ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς αναγνώριση του ανθυγιεινού επαγγέλματός μας και ετεροαπασχόληση –σε πολλές περιπτώσεις- για να καλύψουμε τις συμβατικές και πάγιες υποχρεώσεις της κάθε υπηρεσίας.

Τελικά είναι προφανές οι ΙΔΟΧ Συμβασιούχοι είμαστε κάτι περισσότερο από απαραίτητοι για να λειτουργήσει ομαλά αυτό το πολύπαθο υπουργείο πολιτισμού και οι υποστελεχωμένες Περιφερειακές –κυρίως- Υπηρεσίες του. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι χωρίς εμάς δεν μπορεί να παραχθεί έργο. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν δεν υπάρχουμε και συνεχίζουν να μας κρατούν σε εργασιακή ομηρία των συμβάσεων με μικρές ανανεώσεις, προκειμένου να είμαστε ‘’όμηροι’’ και να μην πολυμιλάμε!

Αυτή τη φορά όμως το έχουν ‘’τερματίσει’’! Με το σχέδιο νόμου για το ΤΑΠ, στο άρθρο 53 αναφέρεται ρητά ότι για να έχουμε το δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για οποιαδήποτε προκήρυξη πρέπει να είμαστε άνεργοι. Το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτεί το υπουργείο για τα έργα του, πρέπει να είναι άνεργο και εξαθλιωμένο. Αυτό είναι σαφώς, απαγόρευση στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας.

Εκείνοι θα ορίζουν κριτήρια πρόσληψης, αλλά εμείς δεν θα έχουμε επιλογής εργασίας. Και όλα αυτά εν κρυπτώ και εν μέσω πανδημίας .

Όλα όσα αποτελούν τα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού, Άνθρωποι – Πολίτες – Έλληνες τα σκέφτηκαν και τα εφάρμοσαν, αφήνοντας πίσω γραπτά και μνημεία για κληρονομιά. Οι άνθρωποι που σκέφτηκαν, αποδέχθηκαν και εφαρμόζουν αυτή την διάταξη, ουδεμία σχέση έχουν με πολιτισμό και δη Ελληνικό που ήταν ανθρωποκεντρικός. Μάλλον προς τον Μεσαίωνα γέρνει…

Εκεί στην Μπουμπουλίνας οι του Πολιτισμού ακούνε;;;

– Άρθρο 53 – Ρυθμίσεις για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το επιστημονικό προσωπικό και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες που προσλαμβάνονται και απασχολούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε έργα έρευνας, ανασκαφής, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και έργων τέχνης, που επιδοτούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης σε άλλη προκήρυξη του ίδιου Υπουργείου για έργο, οι εργασίες του οποίου εμπίπτουν εντός του συμβατικού χρόνου της εργασιακής τους σχέσης στο έργο, στο οποίο απασχολούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης .

Η υποβολή τέτοιας αίτησης λογίζεται ως μη γενόμενη.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ