ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Ανακοίνωση του Ν.Τ. Λάρισας της ΑΔΕΔΥ

Σε συνέχεια ανάρτησης των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, παρατίθενται  βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την μετάταξη του σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Σύμφωνα με το αρ. 42 του ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020. Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των θέσεων με κριτήρια:

τον κωδικό της θέσης

τον φορέα της θέσης

τη μονάδα της θέσης

τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο)

τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση)

την εργασιακή σχέση

την κατηγορία εκπαίδευσης

τον κλάδο

το γενικό περίγραμμα

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com