ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία της ΚΕΟΣΟΕ

Μια απρόσμενη ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ έλαβαν οι δικαιούχοι (κυρίως αμπελουργοί), οι οποίοι υλοποίησαν το 2019 προγράμματα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, εισπράττοντας την προβλεπόμενη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της έκτασης και της περιοχής που αναδιάρθρωσαν.

Στο σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ΑΑΔΕ αναφέρεται σε όσους εισέπραξαν επιδότηση (εκτός των άλλων και αναδιάρθρωση) άνω των 5.000 € και τους καλεί να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ως οφείλουν βάσει του άρθρου 47 του ν. 4410/2016.

Μάλιστα τους ενημερώνει ότι οφείλουν να προβούν άμεσα:

  1. σε υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) κατά περίπτωση, στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Μητρώου) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  2. στην εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω έναρξη/μεταβολή όπως υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. κ.λπ.

Με το μήνυμα αυτό η ΑΑΔΕ εξομοιώνει την ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την αναδιάρθρωση του αμπελώνα τους, που τυπικά και ουσιαστικά αφορά ενίσχυση καθαρά επενδυτικού χαρακτήρα ως εισοδηματική ενίσχυση. Το αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι να προκύπτει, όχι μόνο υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας και ένταξη στο κανονικό από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αλλά και φόρος εισοδήματος με βάση τη σχετική φορολογική κλίμακα, καθώς και πρόστιμα λόγω μη έκδοσης τιμολογίων.

Η ΚΕΟΣΟΕ διερεύνησε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, αφού τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων εφαρμόζονται στη χώρα μας από το 2001 κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και θα προβεί σε ενέργειες επίλυσης του προβλήματος, δεδομένου και του ότι η συνέχιση της αντιμετώπισης αυτής από την ΑΑΔΕ θα αποθαρρύνει έως θα απαγορεύσει στους αμπελουργούς την αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα, με ολέθριες συνέπειες για τον κλάδο.

Αν και η ένταξη των ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων στο καθεστώς των επενδύσεων θα ήταν μια εφικτή λύση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, δεν είναι ενδεδειγμένη δεδομένου ότι αν υπαχθεί η ενίσχυση στο καθεστώς των επενδύσεων, απαιτείται η έκδοση και κατάθεση τιμολογίων βάσει των οποίων θα καταβληθεί η ενίσχυση, καθώς και θα απαιτείται η έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, δικαιολογητικά που είναι αμφίβολο εάν μπορούν να εκδώσουν πολλοί αγρότες.

Σήμερα η ενίσχυση της αναδιάρθρωσης καταβάλλεται με κατ’ αποκοπήν ποσά και το ύψος της συναρτάται με την περιοχή που βρίσκεται ο αναδιαρθρούμενος αμπελώνας, καθώς και με τον αριθμό των στρεμμάτων που αναδιαρθρώνονται. Αυτός είναι και ο λόγος που συγχέεται και θεωρείται στρεμματική ενίσχυση και όχι επένδυση.

Είναι συνεπώς αναγκαίο να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη θέσπιση νέας διάταξης, η οποία θα διακρίνει την ενίσχυση από τις υπόλοιπες επενδύσεις, ώστε να μην απαιτούνται οι προβλεπόμενες για τις επενδύσεις προϋποθέσεις, αλλά και σαφώς θα την διακρίνει από τις εισοδηματικές εκτατικές ενισχύσεις που λαμβάνουν ως επιδότηση οι αγρότες (Βασική και Πράσινη Ενίσχυση, ενίσχυση νέων γεωργών, συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική ενίσχυση, κλπ.).