ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης και ενίσχυσης του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και αποκλεισμών κατά των γυναικών και της ανάπτυξης ολοκληρωμένης υποστήριξης των θυμάτων βίας, ενδοοικογενειακής βίας και λοιπών κοινωνικών διακρίσεων.

Κατά την  τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Νίκου Γάτσα, της Διευθύντριας του Κέντρου κ. Αικατερίνης Βελεσιώτου και της συνεργάτιδας του Δημάρχου κ. Αικατερίνης Ρόκκου, δόθηκε η δυνατότητα παρουσίασης του έργου του Κέντρου και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος έδωσε τη διαβεβαίωσή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας από τον Δήμο Ελασσόνας,  με σκοπό την αξιοποίηση της πολύχρονης και ουσιαστικής δραστηριοποίησης και συνεργασίας του κοινωνικού φορέα με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Με το  Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα καθορίζεται το πλαίσιο και οι διαδικασίες συνεργασίας και  μεταφοράς εμπειρίας και οι δυνατότητες παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δύο φορέων, κυρίως σε θέματα προώθησης της ισότητας των δύο φύλων, της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και των έμφυλων ανισοτήτων, με σκοπό την εδραίωση ενός κοινού και αποτελεσματικότερου τρόπου δράσης και της σύνδεσής του με ευρύτερες διατοπικές συνεργασίες που αναμένεται να αναπτυχθούν.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, δήλωσε με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής, ότι «ο Δήμος Ελασσόνας εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες απασχόλησης σε γυναίκες που υφίστανται κάθε μορφής βία, και παράλληλα, στοχεύει στην ανάπτυξη περαιτέρω υποστηρικτικών δράσεων, οι οποίες θα απευθύνονται σε γυναίκες που βιώνουν τις έμφυλες ανισότητες και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς και εγκλωβίζονται σε  μη υποστηρικτικά περιβάλλοντα, με σκοπό την ενδυνάμωσή τους μέσω συμβουλευτικών και ευρύτερων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων για την  εναρμόνιση της οικογενειακής, εργασιακής και κοινωνικής τους ζωής» .

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ