ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο προϋπολογισμός του δήμου Τυρνάβου που αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα συζήτησης για κάθε δήμο εντάχθηκε στην δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και στην οποία οι εκπρόσωποι των παρατάξεων καλούνται να ψηφίσουν ή ναι ή όχι ή λευκό, αφού δεν πρόκειται να γίνει κάποια συζήτηση.

Μάλιστα στην πρόσκληση αναφέρεται και το εξής:

“Για τα θέματα· σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε από τη λήψη του και μέχρι και την Δευτέρα 22 Φεβρουάριου 2021 και ώρα 12:00′ να ενημερώσετε για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό) τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: grafeiods@timavos.gr ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 24923 50131.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα από διάφορες πηγές συνολικού ύψους 17.714.194 €, και ισοσκελισμένα έξοδα επίσης 17.714.194 € .

Στην ίδια συνεδρίαση θα υπάρξει συζήτηση για τα τέλη που επιβάλει ο δήμος, ενώ θα συζητηθεί και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2021.

Αναλυτικά στην διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των νομικών του προσώπων.

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 19576/19-10-2020 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της AT08 19576/19-10-2020 Πρόσκλησης «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Λήψη απόφασης για την κατεπείγουσα ανάγκη (ακραία καιρικά φαινόμενα- αποχιονισμός) λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Έγκριση των αριθ. 48,49,50 & 51/2021 αποφάσεων Δημάρχου αναφορικά με απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού.

Έγκριση της αριθ. 53/2021 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την έγκριση τελικών ποσών αποχιονισμού Δ.Ε. Τυρνάβου κα Δ.Ε. Αμπελώνα.

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου».

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Περιπτέρων και Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Κατασκευής Περιπτέρων στον Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Ξηραντηρίων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό Τελών και Δικαιωμάτων χρήσης Σφαγείων στο Δήμο Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021.

Εισήγηση για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2021.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...