ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το Δ.Σ. του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, καλεί τα μέλη του, σε επαναληπτική ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ. , στο προαύλιο του Οινοποιείου, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

Θέμα 1ον: Ανακοίνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2020, ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Εισηγητής ο Λογιστής κ. Τσιτσιγιάννης Δημήτριος.

Θέμα 2ον: Έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2020 και εκλογή νέου, για την χρήση 2021, καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ.

Εισηγητής ο ορκωτός λογιστής ο κ. Ζυγελόπουλος Δημήτριος.

Θέμα 3ον: Εκθεση του Δ.Σ. του Συν/σμού για τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση του 2020.

Εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τσιτσιρίγγος Χρήστος.

Θέμα 4ον: Πρόγραμμα δράσης 2021.

Εισηγητής ο  Διευθυντής κ. Σίκαλος Ευάγγελος. 

Θέμα 5ον : Αλλαγές στο καταστατικό.

Εισηγητής ο Διευθυντής  κ. Σίκαλος Ευάγγελος.

Θέμα 6ον : Διάφορα. ( Ποινική ρήτρα – ένσταση ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com