ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 29 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για τη δημοπράτηση της κατασκευής υπόγειων αγωγών άρδευσης   στις Τοπικές Κοινότητες Μικρού Βουνού και Νέου Περιβολιού  του Δήμου Κιλελέρ. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και οδηγεί στην υπογειοποίηση αγωγών σε μήκος περίπου 29 χιλιομέτρων. Δικαιούχος και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Κιλελέρ.

«Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα στην πράξη. Στηρίζουμε την παραγωγή, στηρίζουμε τη χώρα,  στηρίζουμε θέσεις εργασίας. Στηρίζουμε την ζωή στην ύπαιθρο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 δημοπρατούμε ένα έργο ουσίας, ζωής και παραγωγής. Με σχέδιο και προγραμματισμό η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί και υλοποιεί από  το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014- 2020 22 έργα νερού για άρδευση, προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας, βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να παράγουν. Δίνουμε τη δυνατότητα της ορθολογικότερης χρήσης του νερού, γιατί οι παραγωγοί πρέπει να στηρίζονται στην πράξη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Αντικείμενο αποτελεί η κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας. Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνονται τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα:

  1. στην Τ.Κ.Μικρού Βουνού ΔΕ Κραννώνα με την κατασκευή νέων αγωγών  μεταφοράς  νερού συνολικού μήκους 16.024 μ
  2. στην Τ.Κ Νέου Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Αβεράδες) με την κατασκευή νέων αγωγών συνολικού μήκους 8.385 μ
  3. στην Τ.Κ.  Νέου  Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Ξηροβούνι)  με  την  κατασκευή  νέων  αγωγών  συνολικού  μήκους 4.600 μ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ