ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ

Λίγες είναι τελικά οι σχολικές μονάδες α/βαθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Λαρισαίων που κρίνονται ακατάλληλες για χρήση πριν επισκευαστούν σύμφωνα με τη λίστα που απέστειλε στη διεύθυνση α/βαθμιας του νομού ο δήμος Λαρισαίων. Και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία Γ’ που σημαίνει ότι τα σχολεία κρίνονται ακατάλληλα βρίσκονται:

Το πέτρινο τρήμα του 3ου Δ.Σ., το πέτρινο τμήμα του 55ου νηπιαγωγείου,

το ισόγειο του 12ου Δ.Δ. ,

τμήμα του ισογείου των 16 και 32 Δ.Σ.

τμήμα του ισογείου των 43 και 20 νηπιαγωγείων,

το 6ο νηπιαγωγείο.

Στην κατηγορία Δ’ που χρειάζονται ακόμη σοβαρότερες επισκευές βρίσκονται τ

το 22 Δ.Σ. Λάρισας και

το Δ.Σ. Κοιλάδας ένα κτίριο

και τέλος στην κατηγορία Ε’ βρίσκεται το πέτρινο δημοτικό σχολείο της Φαλάνης.

Στο έγγραφο του δήμου που υπογράφουν οι αντιδήμαρχοι Ντ. Διαμάντος και Θ. Δαούλας αναφέρονται τα παρακάτω:

“Σχετικά με τις Σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Λαρισαίων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασεισμικού ελέγχου και την αποστολή από την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της γνωμάτευσης για την τελική κατάταξη τους σας αποστέλλουμε τον Πίνακα προς ενημέρωσή σας.

Διευκρινίζουμε ότι:

Τα  σχολεία κατηγορίας  Α  κρίνονται “κατάλληλα|” για άμεση χρήση.

Τα σχολεία κατηγορίας B κρίνονται “κατάλληλα|” για άμεση χρήση με την προϋπόθεση “άρσης επικινδυνότητας” (πχ αποφυγή πτώσης υλικών στα σημεία των βλαβών που καταγράφηκαν)  ενώ οι επισκευές μπορεί να γίνουν σε δεύτερο χρόνο.

Ήδη, συνεργεία του Δήμου ολοκληρώνουν μέχρι την Τετάρτη 7/4/2021 τις εργασίες ¨άρσης επικινδυνότητας” σε όλα τα σχολεία κατηγορίας Β και αποδίδονται σε άμεση Διοικητική και Εκπαιδευτική λειτουργία.

Τα σχολεία ή, τμήματα αυτών κατηγορίας Γ,Δ,Ε κρίνονται “ακατάλληλα|” για άμεση χρήση. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν κατόπιν επισκευών των βλαβών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Θυμίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου η διευθύντρια α/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας είχε αποστείλει έγγραφο στο δήμο με τις ανάγκες εύρεσης αιθουσών για μία σειρά σχολείων που αντιμετώπιζαν πρόβλημα πολλές από τις οποίες πλέον έχουν καλυφθεί. Αναλυτικά σε εκείνο το έγγραφο αναφέρονταν τα παρακάτω:

Α. Δημοτικά Σχολεία Δήμου Λαρισαίων

 1. 13/θ Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης (Κωδ. Σχ. 9310257)

Αριθμός μαθητών: 248 μαθητές -τριες

Αριθμός Τμημάτων: 13 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Επειδή έχει υποστεί σημαντικές ζημίες μόνο το παλαιό διδακτήριο, όπου στεγάζονταν έξι (6) τμήματα χρήζουν μεταστέγασης οι μαθητές-τριες των (6) τμημάτων καθώς και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών. Ωστόσο, απαιτούνται ειδικές παρεμβάσεις για την ασφαλή φοίτηση των μαθητών-τριών στο νέο διδακτήριο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία δεν θα πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, απαιτούνται συνολικά δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας / γραφεία.

 1. 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310162) Αριθμός μαθητών: 343 μαθητές-τριες

Αριθμός Τμημάτων: 17 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Έχει υποστεί σημαντικές ζημίες μόνο το παλαιό διδακτήριο, όπου όπου στεγάζονταν επτά (7) τμήματα, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών, στεγάζονταν επίσης και ένα (1) τμήμα του 55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, συνεπώς χρήζουν μεταστέγασης οι μαθητές-τριες όλων αυτών των Τμημάτων και των Εκπαιδευτικών, συνολικά δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας/γραφεία.

 1. 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας συστεγαζόμενο με το 32ο Δημ. Σχ Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310107)

Αριθμός μαθητών: 230 μαθητές-τριες Αριθμός Τμημάτων: 12 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δώδεκα 12 αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

 1. 32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας συστεγαζόμενο με το 16ο Δημ. Σχ Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310436)

Αριθμός μαθητών: 124 μαθητές-τριες Αριθμός Τμημάτων: 8 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας (η μία (1) αφορά φοίτηση παιδιού με ειδικές ανάγκες), όπως επίσης, ένα (1) Γραφείο της Δ/ντριας και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

 1. 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310108)

Αριθμός μαθητών: 176 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 12 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας και μία (1) αίθουσα για τη στέγαση του Τμήματος ένταξης, όπως επίσης, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

 1. 21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310109)

Αριθμός μαθητών: 241 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 13 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας, όπως επίσης, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

 1. 25ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310398)

Αριθμός μαθητών: 362 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 19 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δεκαεννέα (19) αίθουσες διδασκαλίας και δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας για τη στέγαση των Τμημάτων Ένταξης, όπως επίσης, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

 1. Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (Κωδ. Σχ. 9310186)

Αριθμός μαθητών: 121 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 7 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας και μια (1) αίθουσα διδασκαλίας για τη στέγαση του Τμήματος Ένταξης, όπως επίσης, ένα (1) Γραφείο του Δ/ντή και ένα (1) Γραφείο των Εκπαιδευτικών.

Β. Νηπιαγωγεία Δήμου Λαρισαίων

 1. 55ο Νηπιαγωγείο Λάρισας συστεγαζόμενο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310485)

Αριθμός μαθητών: 43 μαθητές -τριες

Αριθμός Τμημάτων: 2 (από τα 7 συνολικά) τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και ένα (1) Γ ραφείο της Δ/ντριας και των Εκπαιδευτικών.

 1. 20ο Νηπιαγωγείο Λάρισας συστεγαζόμενο με το 43ο Ν/Γ Λάρισας και με το 16ο & 32ο Δημ. Σχ. Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310371)

Αριθμός μαθητών: 40 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 2 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και ένα (1) Γραφείο της Προϊσταμένης και των Εκπαιδευτικών.

 1. 43ο Νηπιαγωγείο Λάρισας συστεγαζόμενο με το 20ο Ν/Γ Λάρισας και με το 16ο & 32ο Δημ. Σχ. Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310463)

Αριθμός μαθητών: 24 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 1 τμήμα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και ένα (1) Γραφείο της Προϊσταμένης και των Εκπαιδευτικών.

 1. 27ο Νηπιαγωγείο Λάρισας συστεγαζόμενο με το 18ο Δημ. Σχ. Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310404) Αριθμός μαθητών: 40 μαθητές -τριες

Αριθμός Τμημάτων: 2 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και ένα (1) Γραφείο της Προϊσταμένης και των Εκπαιδευτικών.

 1. 13ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310325)

Αριθμός μαθητών: 101 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 5 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας και ένα (1) Γ ραφείο της Δ/ντριας και των Εκπαιδευτικών.

 1. 39ο Νηπιαγωγείο Λάρισας (Κωδ. Σχ. 9310445)

Αριθμός μαθητών: 36 μαθητές -τριες Αριθμός Τμημάτων: 2 τμήματα

Πρόβλημα στέγασης: Απαιτούνται για τη λειτουργία του τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και ένα (1) Γραφείο της Προϊσταμένης και των Εκπαιδευτικών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com