ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23-04-2021 στις 6.30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρησή χρήσης χώρου στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου (αριθ. 72/2021 απόφαση Δημάρχου).

Παραχώρηση χρήσης εξοπλισμένου οικίσκου στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, για την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Δαμασίου.

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας.

Τροποποίηση της αριθ. 151/2020 ΑΔΣ, ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου και 2η τροποποίηση της αριθ. 61/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1/2) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.

Έγκριση παράτασης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας-Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Τυρνάβου και 2η τροποποίηση της αριθ. 62/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (2/2) «Παράρτημα ΡΟΜΑ-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λυγαριά του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη (δωρεά Συλλόγου Τυρναβιτών Θεσσαλονίκης).

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.

Συμπληρωματική χωροθέτηση κάδων μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης- υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου.

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τυρνάβου.

Εν μέρει κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων- Νεκροταφείων από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα των τελών και δικαιωμάτων.

Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2021.

Εξέταση αιτήσεων πολιτών για σύσταση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια του Δήμου Τυρνάβου.

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμός θέσεων υδρονομέων, έτους 2021.

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2021.

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το δ’ τρίμηνο του 2020.

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, κατά το α’ τρίμηνο του 2021.

Έγκριση τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.)- Ορισμός Ελεγκτών.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦAPMΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΤΗΣ ORUS PHARMA MEDICAL MON. ΙΚΕ».

Επί αιτήσεως του κ. Κακαδιάρη Αντωνίου, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου», αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com