ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΡΟΥΣ (world class manufacturing)

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το διάστημα 15 έως 19 Νοεμβρίου, το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ – Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial  Cooperation), θα  πραγματοποιήσει  διαδικτυακό  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  τον   μεταποιητικό  τομέα παγκοσμίου κύρους (World Class Manufacturing training programme).

Οι ελληνικοί  φορείς  και  επιχειρήσεις  που  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  εν  λόγω πρόγραμμα,  μπορούν  να  αναζητήσουν  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  τους  όρους συμμετοχής  και  τα  κριτήρια  επιλογής,  των  συμμετεχόντων,  στην  ιστοσελίδα:  https://www.eujapan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I

Παρακαλούνται  επίσης  να  κοινοποιήσουν  τυχόν  ενδιαφέρον  τους  για  συμμετοχή  συμπληρώνοντας  ηλεκτρονικά  την  ακόλουθη  φόρμα:

https://www.eu-japan.eu/wcm-november2021-application-form, έως την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com