Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Τ.Ε. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 140 ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

Επιστολή προς τον ΕΛΓΑ και τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο για τον αποκλεισμό των Γεωπόνων Τ.Ε. από τον διαγωνισμό για τις 140 θέσεις υπαλλήλων με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες, που οδηγεί στην πρόσληψη μόνο Γεωπόνων ΠΕ. απέστειλε η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

“Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή μας σας γνωρίζουμε πως για μια ακόμη φορά αποκλείονται από διαγωνισμούς του ΕΛΓΑ οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. μέλη της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) .

Επειδή ο αποκλεισμός των Γεωπόνων Τ.Ε. συνεχίζεται και επί των ημερών σας όπως το ίδιο συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια σας ζητούμε άμεσα συνάντηση για το θέμα και παρακαλούμε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν υπάρχει ούτε μία θέση Γεωπόνων Τ.Ε. στον διαγωνισμό για τις 140 θέσεις υπαλλήλων με απασχόληση έως πέντε (5) μήνες.

Επειδή ο αποκλεισμός των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε. υφίσταται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια είτε με την εφαρμογή του αναχρονιστικού αντιεργατικού και απαράδεκτου όρου εν ελλείψει Γεωπόνων Π.Ε. (π.χ. Δακοκτονία ) είτε με τον πλήρη αποκλεισμό από τις προκηρύξεις μόνιμου η έκτακτου προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ τόσο στο Υπ.Α.Α.Τ. αλλά και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΔΗΜΟΙ-ΕΛ.Γ.Α.-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΕΦΕΤ-ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.)

Επειδή συνεχίζεται αμείωτα η συντεχνιακή πρακτική από κύκλους εντός του Υπ.Α.Α.Τ. αλλά και εντός συνδεδεμένων με αυτό οργανισμούς και υπηρεσίες, οι οποίοι λειτουργούν ως εντολοδόχοι και αποκλείουν τους συναδέλφους σε μια σειρά από διαδικασίες και επαγγελματικές δραστηριότητες (Γεωργικοί Σύμβουλοι, Επιτροπές του ΥπΑΑΤ, Εκτιμητές ΕΛΓΑ κλπ) ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας την νομοθεσία όπως θέλουν ή όπως τους υποδεικνύεται.

Επειδή η επαγγελματική μας δραστηριότητα αποσαφηνίζεται πλήρως στο π.δ. 109/1989 και πρέπει να την εφαρμόσετε

Σας ζητούμε να σταματήσει αυτός ο διωγμός που υφιστάμεθα ως κλάδος και να προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου ο αποκλεισμός των Πτυχιούχων Γεωπόνων Τ.Ε. της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. να τελειώσει οριστικά και αμετάκλητα και να μην επαναληφθεί.

Σε κάθε περίπτωση θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς έκτακτου ή μόνιμου προσωπικού τόσο στον ΕΛΓΑ αλλά και σε οπουδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό του Υπ.Α.Α.Τ.

Περιμένουμε το αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας να γίνει άμεσα αποδεκτό και να συνεργαστούμε ώστε να δοθεί οριστική λύση .

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ