ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΒΖ ΖΗΤΟΥΝ  ΚΟΚΚΑΛΗΣ – ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ

Να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για επιχορήγηση με σκοπό την εξόφληση των αποζημιώσεων απόλυσης των πρώην εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης και Ελευθέριος Αβραμάκης, από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην ερώτηση που συπογράφουν ακόμη 26 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζονται τα εξής: «Κύριε υπουργέ, με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4587/2018,  θεσπίστηκε ένα δίχτυ προστασίας των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, για τους οποίους θεσπίστηκε, αφενός το Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι, ενόψει επικείμενης συνταξιοδότησης εντάσσονται στο ειδικό αυτό πρόγραμμα, δικαιούμενοι της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση, έως και το χρόνο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων λήψης σύνταξης, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα αυτό. Η συνολική δαπάνη από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ύψους 12.000.000 ευρώ έως και το 2024,  καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Αφετέρου και με δεδομένο ότι η πολιτική βούληση της τότε Κυβέρνησης ήταν η πλήρης αποκατάσταση των εργαζομένων ως προς το σύνολο των αξιώσεών τους που πηγάζουν και από την εργασιακή τους σχέση και εν συνεχεία από την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, προστέθηκε η παρ. 5 στο άρθρο 23 του ίδιου νόμου, με το δέκατο άρθρο του Ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α 10-06-2019).

Σκοπός της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης ήταν η επιχορήγηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με σκοπό να προβεί σε εξόφληση των αξιώσεων των πρώην εργαζομένων, που πήγαζαν από δεδουλευμένες αποδοχές και σε εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές τευτλοπαραγωγούς.

Μάλιστα η επιχορήγηση αυτή ήταν ακατάσχετη, δεν υποβάλλεται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, με οφειλές της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. προς το ελληνικό δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος και αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Για την είσπραξη της επιχορήγησης δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ενώ λοιπόν, έλαβε χώρα το ανωτέρω πλαίσιο στήριξης της ΕΒΖ με απώτερο σκοπό την στήριξη των πρώην εργαζομένων της, εντούτοις, σήμερα 2 έτη ακριβώς μετά,  ακόμη παραμένει σε εκκρεμότητα η καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης των πρώην  εργαζομένων, συνολικού ποσού 4 εκ. ευρώ περίπου, γεγονός που ανάγκασε τους πρώην εργαζομένους να προσφύγουν στα Δικαστήρια ασκώντας σχετικές αγωγές.

Όμως, η ΕΒΖ έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα, και έχει τεθεί σε στάδιο εξυγίανσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αξιώσεις των πρώην εργαζομένων θα ικανοποιηθούν μόνο στα πλαίσια της ρευστοποίησης της περιουσίας, πλην όμως η ικανοποίηση των αξιώσεων αυτών ακολουθεί της ικανοποίησης των οφειλών προς τραπεζικά ιδρύματα. Επομένως, είναι ιδιαιτέρως δυσχερής έως ανέφικτη η ικανοποίηση των πρώην εργαζομένων καθώς σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζεται το σύνολο των απαιτήσεων.

ΕΠΕΙΔΗ, είναι απολύτως άδικο για τους πρώην εργαζομένους να αναλωθούν πρακτικά και ψυχικά σε δικαστικές διαδικασίες αναγγελίας απαιτήσεων, ενώ είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω και της σειράς στον πίνακα κατάταξης.

ΕΠΕΙΔΗ, η προηγούμενη Κυβέρνηση προχώρησε στην λήψη μέτρων για την προστασία και της εργασίας και των δικαιωμάτων από την απόλυση τους, δίνοντας επιχορήγηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Επενδύσεων, προκειμένου να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές, καθώς και δεδουλευμένες αποδοχές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κύριος υπουργός:

Έλαβε και ποιο είναι το ύψος του ποσού επιχορήγησης της ΕΒΖ από το εθνικό σκέλος δημοσίων επενδύσεων;

Πραγματοποιήθηκε αποπληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού της ΕΒΖ και εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καλλιέργεια των ετών 2017 και 2018 προς τους τευτλοπαραγωγούς προμηθευτές της, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»;

Προτίθεται η Κυβέρνηση να επιδείξει την ίδια μέριμνα προς τους πρώην εργαζομένους και να επιχορηγήσει το ποσό των 4 εκ. ευρώ, ώστε να εξοφληθούν οι αξιώσεις από την αποζημίωση απόλυσης και καταγγελίας των συμβάσεων τους, ανακουφίζοντας τους πρώην εργαζομένους από την αβέβαιη και ατελέσφορη διαδικασία μέσω της αναγγελίας της απαίτησής τους;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ