ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο Αγροτικός Δενδροκομικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αμπελώνα θέλει να προσλάβει για τις ανάγκες του έναν χειριστή κλάρκ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 6944 997372.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com