“ΟΧΙ” ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων 

Αναφορικά με το έγγραφο, όπου προτείνεται το έργο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία»  από την ΕΕΤΑΑ έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

α) Το σχέδιο δεν απεστάλη στην ΟΣΥΑΠΕ – Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος παρόλο που αλλαγές που περιέχει επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο των υπαλλήλων.

β) Η δραματική μείωση των θέσεων ευθύνης θα δημιουργήσει προβλήματα στην διαχείριση του προσωπικού λόγω του πλήθους και λόγω της διασποράς τους στις ΠΕ.

γ) Δεν επιλύει το πρόβλημα της έλλειψης του προσωπικού των ΟΤΑ Β’ βαθμού αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις για μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Διαπιστώσαμε σαρωτικές αλλαγές που επέρχονται τόσο στην διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, όσο και στο οργανόγραμμα και τα περιγράμματα θέσεων: συγχωνεύσεις Γενικών Δ/νσεων, κατάργηση Δ/νσεων στις ΠΕ και πρόβλεψη σύστασης τους μόνον στην έδρα, μετακίνηση κλάδων/ειδικοτήτων από μία Υπηρεσία σε άλλη, κοκ.

Με την παρούσα, διαμαρτυρόμαστε για τα προτεινόμενα σχέδια, που ωστόσο αλλάζουν άρδην τον υπηρεσιακό βίο των συναδέλφων μας.

Ζητούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά για τα περιθώρια εξειδίκευσής του στην περίπτωση της ΠΘ, καθώς η αίσθηση που έχουμε είναι πως οι αλλαγές θα επέλθουν οριζόντια σε όλες τις Περιφέρειες της Επικράτειας, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κι ανάγκες εκάστης Περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε αντίθετοι σε σχεδιαζόμενες αλλαγές του εργασιακού μας περιβάλλοντος, χωρίς την γνωμοδότηση από πλευράς του Σωματείου μας που εκφράζει την κυρίαρχη πλειοψηφία τους.

 Εφόσον το προτεινόμενο οργανόγραμμα δεν εξυπηρετεί την κοινωνία ούτε το σύνολο των λειτουργιών των Περιφερειών αιτούμαστε την απόσυρσή του.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...