Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Επίκαιρη ερώτηση του Β. Κόκκαλη προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη 

«Η ανάθεση της καθαριότητας του Ο.Α.Ε.Δ περνάει σε εργολάβους και 500 εργαζόμενοι περνούν στην ανεργία» τονίζει δηκτικά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, σε ερώτησή του προς τον υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Αναλυτικά η ερώτηση του Λαρισαίου πολιτικού που συναντήθηκε πρόσφατα στο γραφείο του στη Λάρισα με αντιπροσωπεία θιγόμενων καθαριστριών: «Κύριε Υπουργέ, ως γνωρίζετε το έργο της καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Χώρας με βάση την ΣΟΧ 1α/2019 Ανακοίνωση και το άρθρο 63 του ν. 4430/2016, ανατέθηκε σε εργαζομένους, περί τους 500 συνολικά, οι οποίοι προσελήφθησαν δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου 24μηνης διάρκειας, οι οποίες έληξαν την 2α-7-2021 και εν συνεχεία παρατάθηκαν έως την 10η-11-2021. Κι ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8ο του ν. 4506/2017 θα έπρεπε να ακολουθήσει νέα προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, εντούτοις, το Υπουργείο με το άρθρο 61 παρ.3 του ν. 4765/2021 κατήργησε την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, οδηγώντας νομοτελειακά στην ανάθεση του έργου της καθαριότητας των φορέων του Δημοσίου σε ιδιώτες – αναδόχους μέσω των διαγωνισμών, και αποστερώντας από τους εργαζομένους το δικαίωμα στην εργασία μέσω προσλήψεων και ατομικών συμβάσεων. Ήδη μάλιστα πολλές από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Δ προχώρησαν στην λήψη αποφάσεων διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου – εργολάβου, που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιρίων των Υπηρεσιών για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Όμως η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ακόμη κι αν η ανάθεση γίνει στον ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά, είναι μακράν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δαπάνη για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των συμβάσεων των εργαζομένων, οι οποίοι λάμβαναν το ποσό περίπου των 350 ευρώ μηνιαίως.

ΕΠΕΙΔΗ, η σύναψη συμβάσεων του Οργανισμού απευθείας με τους εργαζομένους και υπό την εποπτεία και εγγύηση του Α.Σ.Ε.Π., ήταν μια πολιτική επιλογή, ξεκάθαρα προς όφελος των εργαζομένων και της εξασφάλισης θέσεων εργασίας με κριτήρια κοινωνικά και αξιοκρατικά. Τούτο θα εκλείψει, καθώς οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται να παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες σε εταιρίες, υπό όρους και υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εργοδότες, όπως ενδεικτικά το δεκάωρο και οι απλήρωτες υπερωρίες.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο κύριος υπουργός:

Ποιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος επέβαλλαν την κατάργηση της διαδικασίας πρόσληψης μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ, που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι οι συμβάσεις μεταξύ οργανισμών του Δημοσίου και φυσικών προσώπων για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών της κρατικής λειτουργίας (καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση κ.λ.π): α) έχουν χαμηλότερο κόστος, β) διαφυλάσσουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, γ) θέτουν εχέγγυα αξιοκρατίας λόγω του ελέγχου τους από τον ΑΣΕΠ και δ) διασφαλίζουν ποιοτικότερες υπηρεσίες και τίνι τρόπω τα ανωτέρω θα εξασφαλιστούν μέσω των αναθέσεων σε εργολάβους – αναδόχους;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ