ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Με απόφαση του αναπληρωτή διευθυντή β/βαθμιας εκπαίδευσης Λάρισας Ν. Ζέρβα τοποθετούνται σε Γυμνάσια του νομού οι 35 εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ