ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 5ου Γυμνασίου Λάρισας σε θέματα ασφάλειας – προστασίας της σχολικής κοινότητας ο επιπυραγός Γκουτζέλας Νικόλαος, Αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, την Παρασκευή 10-12-2021 προσήλθε στο σχολείο και ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την πυροπροστασία, τη σημασία της πυρασφάλειας, το είδος, την χρήση και τον τρόπο λειτουργίας των πυροσβεστήρων.

Τόνισε το πόσο σημαντικό για την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πώς να τους χρησιμοποιήσουν. Προς αυτό το σκοπό έγινε επίδειξη της χρήσης των πυροσβεστήρων και οι εκπαιδευτικοί βιωματικά εκπαιδεύτηκαν στην λειτουργία και τη χρήση τους, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών του 5ου Γυμνασίου ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για την άμεση ανταπόκρισή της και τον κ. Γκουτζέλα Νικόλαο για την τόσο εμπεριστατωμένη ενημέρωση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.