ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 51 ΕΚ. € ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δείτε την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Γ. Σούλτη

Το 2021 ήταν μια χρονιά πανδημίας, αλλά και μια χρονιά όπου ο δήμος μας χτυπήθηκε από τον σεισμό. Ο σεισμός μπορεί να μην προκάλεσε μεγάλες και εμφανής καταστροφές, αλλά τραυμάτισε σοβαρά όλα σχεδόν τα σχολικά κτήρια του δήμου. Η πόλη χαρακτηρίστηκε σεισμοπαθής και σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται ακόμη και σήμερα και θα βρίσκεται μέχρι και τον Μάρτιο του 2022. Η ένταση και η εξέλιξη της πανδημίας από τη μία και τα προβλήματα που προκάλεσε ο σεισμός από την άλλη δημιούργησαν έκτακτες συνθήκες στο δήμο και επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του προϋπολογισμού, αλλά και την ομαλή εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος. Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία είχαν γενικότερες επιπτώσεις στην εξέλιξη του τεχνικού προγράμματος, λόγω των γενικότερων καθυστερήσεων, οι οποίες αναγκαστικά υπήρξαν στη δημόσια διοίκηση. Κυρίως μιλάμε για τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στις προσκλήσεις, στις υποβολές και στις αξιολογήσεις των προτάσεων για τις χρηματοδοτήσεις, τόσο από τα εθνικά όσο και από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.

Η κατάσταση εξ’ άλλου που δημιούργησε ο σεισμός για το δήμο μας διατάραξε σημαντικά την όλη εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και αυτό διότι:

Όλη η τεχνική υπηρεσία , αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών του δήμου από τον Μάρτιο και όλο το καλοκαίρι σχεδόν εγκατέλειψαν κάθε άλλη εργασία και ασχολήθηκαν αποκλειστικά με το πρόβλημα των τραυματισμένων κτηρίων του δήμου, με άμεση προτεραιότητα τα σχολικά κτήρια και τα κτήρια των βρεφονηπιακών σταθμών. Μέχρι και σήμερα οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης συνεχίζονται και επομένως η τεχνική υπηρεσία δεν έχει επανέλθει σε κανονικές συνθήκες. Η άλλη σημαντική όψη των προβλημάτων του σεισμού είναι οι σημαντικοί πόροι οι οποίοι απαιτούνται, και ο αγώνας της δημοτικής αρχής για την εξασφάλιση τους.

Παρ’ όλα αυτά τα προβλήματα μπορούμε να πούμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο σύνολό του και οι καθυστερήσεις ήταν μέσα σε λογικά πλαίσια. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, καταθέσαμε πρόταση μέσα στις προθεσμίες, σε όλες τις προσκλήσεις, όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέχρι στιγμής είχαμε εγκρίσεις σε όλες τις υποβολές μας (έχουν ανακοινωθεί σε ποσοστό σχεδόν 90%) . Μετά την ανακοίνωση της κάθε έγκρισης δρομολογήσαμε τις διαδικασίες των προκηρύξεων οι οποίες συνεχίζονται. Όσον αφορά το πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗΣ το υπουργείο εσωτερικών έχει θέσει πλαφόν στον προϋπολογισμό του κάθε δήμου. Μέσα σε αυτό το πλαφόν ο δήμος Λαρισαίων έχει ενσωματώσει το 80% των αποβληθεισών προτάσεων και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε όφελος το οποίο θα μας φέρει στο 100%, σε μια δεύτερη ανακατανομή. Τα ίδια ευελπιστούμε και από την ανακατανομή του ΠΕΠ η οποία αναμένεται στις επόμενες εβδομάδες.

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2022 αποτελεί συνέχεια του προγράμματος του 2021 και βέβαια του προγράμματος έργων της προηγούμενης δημοτικής περιόδου.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής και προσαρμόζεται στις χρηματοδοτικές πηγές που προκύπτουν από τα εκάστοτε προγράμματα, τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και από κάθε χρηματοδοτική πηγή που προκύπτει.

Όπως λέγαμε στην εισήγηση του τεχνικού προγράμματα και τα τις προηγούμενες 2 χρονιές της παρούσας δημοτικής περιόδου οι βασικοί άξονες προτεραιότητας αυτού του προγράμματος έργων, που σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνέπεια από το 2014 είναι:

Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Σημειώνουμε ότι πλέον το ΣΒΑΚ έχει θεσμοθετηθεί για όλους τους δήμους της χώρας και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα ( μαζί ίσως με το Ρέθυμνο) η οποία ξεκίνησε πριν την νομοθεσία και υλοποιεί ένα έργο σε μια πολύ μεγάλη έκταση η οποία περιλαμβάνει όλες τις συνοικίες που βρίσκονται μέσα από τον εσωτερικό δακτύλιο της πόλης. Ήδη έχουμε υλοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι του συνολικού έργου (περίπου το 30% )

Η αναβάθμιση των συνοικιών της πόλης και των χωριών του δήμου.

Η προώθηση εμβληματικών έργων τα οποία αναδεικνύουν την ταυτότητα της πόλης με κυρίαρχη προτεραιότητα το ιστορικό και εμπορικό κέντρο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο σεβασμό του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη, στην ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης, στην θωράκιση του δήμου σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ανθεκτικό (resilience) δήμο.

Συγχρόνως βασική προτεραιότητα αποτελεί και η προώθηση της ριζικής συντήρησης των βασικών υποδομών όλου του δήμου, με υποδομές οι οποίες είναι πολλά χρόνια ασυντήρητη

Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου εξελίσσεται με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με διαβούλευση. Υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες οι οποίες βλέπουν συνολικά την εξέλιξη της πόλης και του δήμου και αποτελούν κληρονομιά στις μελλοντικές δημοτικές αρχές.

Θέλουμε το δήμο Λαρισαίων τον τρίτο πόλο ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Θέλουμε μια πόλη με επίκεντρο τον πολίτη, μια πόλη άξια να ζεις, να εργάζεσαι και να δημιουργείς, μια πόλη με γειτονιές. Θέλουμε χωριά που να προσελκύουν τους κατοίκους και όχι να τους σπρώχνουν στα αστικά κέντρα. Θέλουμε ένα δήμο που να σέβεται το περιβάλλον, ενεργειακά πρωτοπόρο, και να προετοιμάζεται για την κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα τεχνικών έργων δεν αφορά μόνο το κέντρο της πόλης, αλλά όλο το δήμο, τις συνοικίες της πόλης και τα χωριά. Βέβαια ο δήμος είναι μεγάλος τόσο σε πληθυσμό όσο και σε έκταση και οι υποδομές έχουν πάνω από 30 χρόνια να συντηρηθούν. Επίσης η πόλη έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις επέκτασης. Για τις συντηρήσεις υπάρχει πρόγραμμα με προτεραιότητες, το οποίο συντάσσουμε μέσα από διαβούλευση με τα χωριά και τις τοπικές κοινότητες της πόλης.

Κατάλογος έργων ανά κατηγορία

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια τα έργα ταξινομημένα με την εξής σειρά:

1)Έργα τα οποία εντάσσονται στο ΣΒΑΚ , 2)Μεγάλα εμβληματικά έργα του δήμου, και 3) λοιπά έργα στα οποία εντάσσουμε την εκπαίδευση, αθλητισμό, έργα γειτονιάς κλπ. Δεν ξεχωρίζουμε τις μελέτες από τα έργα. Επίσης παρουσιάζουμε πρώτα τα συνεχιζόμενα έργα και στη συνέχεια τα έργα που σχεδιάζονται να ξεκινήσουν το 2022. Όταν λέμε συνεχιζόμενα έργα εννοούμε τα έργα στα οποία ο εργολάβος έχει ήδη ξεκινήσει και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ή έργα τα οποία έχουν ήδη εργολάβο, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα ξεκινήσουν άμεσα και τέλος έργα τα οποία έχουν έγκριση χρηματοδότησης και θα προκηρυχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα

Α. Συνεχιζόμενα έργα

Συνεχιζόμενα έργα ΣΒΑΚ στο 2022

Τίτλος έργου χρηματοδότ

ηση

Προυπολ. ωριμότητα
Ολοκλήρωση της μελέτης ΣΒΑΚ έτσι ώστε ολοκληρώνεται η μελέτη όλου του ευρύτερου κέντρου Ίδιοι πόροι 200.000 Σε εξέλιξη
Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ ΒΑΑ-

ΕΣΠΑ

58.180,80 Έχει παραδοθεί και ελέγχεται από την Υπηρεσία
Έργα για βελτίωση της προσβασιμότητας Δημοτικών κτηρίων και κοινόχρηστων ΒΑΑ – ΕΣΠΑ 480.025,21 Θα προκηρυχθεί άμεσα

 

χώρων      
Ανακατασκευή «Οδών Νικοτσαρα – Κανάρη» Ίδιοι πόροι εντάσσεται στο έργο

της

συνοικίας

Αγίου

Κων/νου

4.500.000

συνολικός

προυπολογ.

Σε εξέλιξη
Ανακατασκευή «οδός Κύπρου – Νικηταρά -Αυξεντίου – 23η αρχή – αρχή Βενιζέλου» Πράσινο ταμείο και ίδιοι πόροι 2.608.000 Σε εξέλιξη
Έξυπνο Σύστημα ελέγχου πεζοδρόμων με αναδυόμενες μπάρες ΒΑΑ – ίδιοι πόροι 1.100.000 Σε πιλοτική λειτουργία
Διανοίξεις και ανακατασκευή τμημάτων της Ηρώων Πολυτεχνείου (με τις απαλλοτριώσεις) κυκλικό κόμβο της Φαρσάλων και παρεμβάσεις στον Πηνειό από της ΔΕΥΑΛ ως τη Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Πηνειού ποταμου κατά μήκος της εσωτερικής κοίτης της πόλης ΤΡΙΤΣΗΣ και ίδιοι πόροι 16.000.000 Προς προκήρυξη
Αγορά Ηλεκτρικών Λεωφορείων για την άμεση σύνδεση των περιφερειακών πάρκιν με το κέντρο και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων ΤΡΙΤΣΗΣ 1.265.420 Σε εξέλιξη
Ανανέωση στεγάστρων για τις στάσεις της Αστικής συγκοινωνίας Φιλόδημος 172.000 Σε εξέλιξη
Αντικατάσταση φωτιστικών οδοφωτισμού με LED αλλαγή 7.000 φωτιστικών Δάνειο 4.000.000 μαζί με τα φώτα μαγν. Επαγωγής ολοκληρώνεται
       

Συνεχιζόμενα εμβληματικά έργα στο 2022

Προσκήνιο πολιτισμού – Υποδομές Ίδιοι πόροι 3.000.000 Σε εξέλιξη
Ολοκλήρωση του Προσκήνιου πολιτισμού ΒΑΑ – ΕΣΠΑ 4.999.999 Σε εξέλιξη
Αναπαλαίωση και χρήση ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ ΕΣΠΑ – Πράσινο ταμείο και ίδιοι πόροι- 4.5300.000 Προκηρύσσεται

άμεσα

Τεχνικές Μελέτες (OPEN ΜΑΈΈ ΕΣΠΑ 73.650,00 Σε εξέλιξη
Παρεμβάσεις για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου OPEN ΜΑΈΈ ΕΣΠΑ 1.100.000 Προς προκήρυξη

 

Κατασκευή σημείου πολιτιστική διασύνδεσης το ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ ΒΑΑ – ΕΣΠΑ 167.312,18 Προς προκήρυξη
Αναστήλωση κτηρίου στη ΣΕΦΕΡΗ ΥΠΕΠΕΡΑ 274.252,17 Προς προκήρυξη
Μελέτη ανακατασκευή και αναπαλαίωση κτηρίου ΜΟΥΣΟΝ ΤΡΙΤΣΗΣ 593.208,00 Σε εξέλιξη
Μελέτη διαμορφώσεων στο χώρο του ΕΘΙΑΓΕ Μελέτη αναστηλώσεις τον Αποθηκών ΠΔΕ 2019 1.519.648,00 Σε εξέλιξη
Διεθνής Διαγωνισμός «Σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Θεάτρου – συνεχιζόμενο Ίδιοι πόροι 79.000 τα βραβεία Σε εξέλιξη
Ελλάδα 2021 – Ανάδειξη και μετατροπή σε χώρο μνήμης του παλαιού κοιμητηρίου Λάρισα ΤΡΙΤΣΗΣ 1.297.722,10 Προς προκήρυξη
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για το ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗ Ίδιοι πόροι 20.000 βραβεία + 85.000 μελέτη Προς προκήρυξη

Συνεχιζόμενα λοιπά έργα στο 2022 – Εκπαίδευση, αθλητισμός, δημοτικές κοινότητες

24ο δημοτικό σχολείο ΤΟΥΜΠΑΣ Φιλόδημος 4.445000,00 Σε εξέλιξη
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων (συνεχιζόμενο) ΕΣΠΑ 500.000,00 Σε εξέλιξη
Πυρασφάλεια σχολείων (Συνεχίζομενο) Φιλόδημος 73.780,00 Σε εξέλιξη
Ολοκλήρωση του έργου ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Φιλοδημος 950.883,00 Προς προκήρυξη
Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστου ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ και στατική συντήρηση ΕΣΠΑ και ίδιοι πόροι 693.945,98 Σε εξέλιξη
Επισκευή συντήρηση επέκταση του ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ Φιλόδημος 319.156,67 Σε εξέλιξη
Μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένου ειδικού σχολείου Γυμνάσιο/Λύκειο/ΔΑΔ ΤΡΙΤΣΗΣ 1.023.959,24 Προς προκήρυξη
Ανάδειξη παρα Πήνειου μονοπατιού στην περιοχή ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Leader 438.380,78 Σε εξέλιξη
Παιδικές χαρές σε χωρία του δημου Leader 136.249 Προς προκήρυξη
Έργα πλακοστρώσεων , ασφαλτοστρώσεων και φωτισμού σε Μάνδρα και Κουτσοχερο Ταμείο

ΑΛΥΓΕΓΓΥ

ΗΣ

275.000 Σε εξέλιξη
Έργα πλακοστρώσεων , ασφαλτοστρώσεων και φωτισμού στα Ταμείο

ΑΛΥΓΕΓΓΥ

1.200.000 Προς προκήρυξη

 

χωρία της ΔΕ Κοιλάδας ΗΣ    
Έργα πλακοστρώσεων , ασφαλτοστρώσεων και φωτισμού στα χωρία της ΔΕ Κοιλάδας Ταμείο

ΑΛΥΓΕΓΓΥ

ΗΣ

399.985 Αναμονή

έγκρισης

Πράσινο σημείο του Δήμου Λαρισαίων ΕΣΠΑ 1.156.022,57  

Β. Έργα σχεδιασμένα για το 2022

Νέα έργα ΣΒΑΚ τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα του 2022

Αναμόρφωση «Οδός Αιόλου – Βυζαντίου και παραδρόμων» Προς υποβολή – για

χρηματοδότησ η στο ΒΑΑ

 Εως

5.200.000

Ωριμο έργο
Σύστημα Ελεγχόμενης στάθμευσης και διασφάλισης των θέσεων των μονίμων κατοίκων Προς υποβολή στο

πρόγραμμα του Υπ. Ψηφιακής πολιτικής

1.200.000

εκτίμηση

Ωριμο έργο
Κατασκευή πεζογέφυρας στην Τάφρο Ι1 νέα Σμύρνη Προς υποβολή – για

χρηματοδότησ η από το ΒΑΑ

1.000.000,00

εκτίμηση

Εκπόνηση

μελέτης

Κατασκευή Περιφερειακών πάρκιν στην Φαρσάλων, Καρδίτσης, Κοζάνης, Τρικάλων Προς υποβολή στο

πρόγραμμα του Υπ. Ψηφιακής πολιτικής

Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Κυκλικοί κόμβοι – «Σαρίμβεη – καρδίτσης» , «θεοφραστου – Φαρσάλων», «θεοφραστου – Παιωνίου» Πρ°ς

αναζήτηση

χρηματοδότησ

ης

Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Διαμόρφωση οδού Γιάννη Λάτσιου απο Σαρίμβεη μέχρι Αγ. Νικολάου Προς

αναζήτηση

χρηματοδότησ

ης

Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Αξονικός ποδηλατόδρομος από το κέντρο προς Πανεπιστημιακό, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και από το κέντρο προς νέα Σμύρνη Προς

αναζήτηση

χρηματοδότησ

ης

Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Ανακατασκευή της Ηπείρου από Τρικάλων έως Ανθ, Γαζή Προς

αναζήτηση

χρηματοδότησ

ης

Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Κατασκευή κυκλοφοριακών έργων στη Ίδιοι πόροι Θα δείξει η Σε μελέτη

 

Φαλάνη (κυκλικός κόμβος)   μελέτη  
Επέκταση μελετών της ΣΒΑΚ (πόλης και Γιάννουλης) Ίδιοι πόροι   Προς προκήρυξη
Αλλαγή όλου του οδοφωτισμού του δήμου (23.000 φωτιστικά) μαζί με έξυπνο σύστημα ελέγχου των φωτιστικών μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ΣΕΑ 11.961.179 Προς προκήρυξη

Νέα μεγάλα Έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα του 2022

Επανάχρηση κτηρίου ΚΟΝΑΚΙ ΑΒΕΡΩΦ Υποβολή στο Φιλόδημο 2 αναμένουμε ένταξη 4.540.000,00 ώριμο έργο
Κατασκευή αναπαλαίωση κτηρίου ΜΟΥΣΟΝ Πρ°ς

αναζήτηση

χρηματοδότ

2.480.000,00 Σε μελέτη
Ολοκληρωμένο έργο ενοποίησης των ιστορικών μνημείων του ιστορικού κέντρου, αναμόρφωσης του μνημείου του Ιπποκράτη με τον περιβάλλοντα χώρο και δημιουργία Βοτανικού κήπου με φυτά του Ιπποκράτη Σε αναμονή προσκλήσεω ν του Ταμείου Ανάκαμψης Θα εξαρτηθεί από την πρόσκληση και τη μελέτη Σε μελέτη
Δημουργία μεγάλο πάρκου – παιδότοπου στο χώρο του κέντριου δια βίου μάθησης της οδού Αιόλου Προς

αναζήτηση

χρηματοδότη

σης

1.904.772 Ώριμο έργο
Κέντρο ανοιχτής υποστήριξης για παιδιά με συνδρομο DOWN Επανυποβολ ή σε ΒΑΑ – ΕΣΠΑ 862.419,53 Ώριμο έργο
       

Λοιπά νέα έργα και μελέτες (εκπαίδευση, αθλητισμός, δημοτικές κοινότητες)

Κατασκευή ολοκληρωμένου ειδικού σχολείου Γυμνάσιο/Λύκειο/ΔΑΔ Σε

αναζήτηση

χρηματοδότη

σης

8.954.040,00 Σε μελέτη
Κατασκευή νέων αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο φαλάνης Σε

αναζήτηση

χρηματοδότη

σης

1.380.000,00 Ώριμο έργο
Μελέτη για το πνευματικό κέντρο Γιάννουλης Ίδιοι πόροι Θα

καθοριστεί

στη

Προς προκήρυξη

 

    διακήρυξη  
Κατασκευή 3 σχολικών αυλών σύμφωνα με τις προτάσεις της προγραμματικής του συλλόγου αρχιτεκτόνων και του ΤΕΕ Ίδιοι πόροι Θα δείξει η μελέτη Προς μελέτης εφαρμογής
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για το ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ίδιοι πόροι 20.000 βραβεία + 70.000 η μελέτη Προς προκήρυξη
Μελέτη διαμόρφωσης τάφρου ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ Β τμήμα Ίδιοι πόροι Θα

καθοριστεί

στη

διακήρυξη

Προς προκήρυξη
Υπόλοιπες μελέτες για τις διαμορφώσεις το χώρο του ΕΘΙΑΓΕ (Μουσείο Εδαφών, περιβάλλον χώρος και Βοτανικός κήπος) Αναζήτηση

χρηματοδότη

σης

Θα

καθοριστεί

στη

διακήρυξη

Προς προκήρυξη
Μελέτη για Νέα Νηπιαγωγεία (12 και 16) Ίδιοι πόροι Θα

καθοριστεί

στη

διακήρυξη

Προς προκήρυξη
Μελέτη νέας πλατείας στον Ιπποκράτη Ίδιοι πόροι Θα

καθοριστεί

στη

διακήρυξη

Σε μελέτη
Μελέτης γέφυρας στο ΚΑΣΤΡΟ Ίδιοι πόροι Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 11 δημοτικού σχολείου Ίδιοι πόροι Θα δείξει η μελέτη Σε μελέτη
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων που εξυπηρετούν Αγροτικές επιχειρήσεις σε όλα τα χωρία του δήμου Αναμονη έγκρισης από ΤΡΙΤΣΗ 3.500.000 Ώριμο έργο

Γ. Εργα συντηρήσεων

Και στο 2021 εξελίχθηκαν τα έργα συντηρήσεων για ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση πεζοδρόμιων, συντήρηση κρασπέδων, τσιμεντοστρώσεις και συντήρηση ελεύθερων χώρων. Τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν το 2021. Το χρονοδιάγραμμα το έργο συντηρήσεων είναι διάρκειας έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται και τα έκτακτα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, για αυτό και έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις.

Για το 2022 σχεδιάζουμε νέα προγράμματα συντηρήσεων

Συντηρήσεις σε όλο το δήμο προγραμματίζονται για το 2022

Συντηρήσεις πεζοδρομίων Ίδιοι πόροι 800.000
Νέο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων Ίδιοι πόροι 1.000.000

 

Κράσπεδα Ίδιοι πόροι 500.000
Τσιμεντοστρώσεις Ίδιοι πόροι 500.000
Συντηρήσεις χώρων του Δημαρχείου και δημοτικών κτηρίων Ίδιοι πόροι 500.000
Επέκταση φωτισμού Ίδιοι πόροι 150.000

Όσα αναφέρονται εδώ είναι συμπληρωματικά στα έργα των συντηρήσεων που αναφέρθηκαν ήδη.

Με το πρόγραμμα αυτό θα ικανοποιηθούν οι προτάσεις των κοινοτήτων για συντηρήσεις σε κράσπεδα, φωτισμό, τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις

Επίσης πολύ σημαντικό είναι το πρόγραμμα της ΔΕΥΑΛ το οποίο εξελίσσεται και έχει σχέση με την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Η αλλαγή ύδρευσης συνοδεύεται με την πλήρη ασφαλτόστρωση των δρόμων. Αυτή την στιγμή εξελίσσεται το έργο στην Ν.Σμύρνη ,στην Ανθούπολη και ξεκινάει στην Φιλιππούπολη. και ο Αγ. Αθανάσιος

Τα ποσά των συντηρήσεων αποτελούν εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή. Οι πόροι θα αναζητηθούν από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές κατά προτεραιότητα, πριν την αναζήτησή τους από ίδιους πόρους. Αυτός ο λόγος άλλωστε όπως και το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των εκπτώσεων αποτελεί την αιτία για τις πολλές αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

Δ. Αντιμετώπιση των σεισμών

Για την την επισκευή των σχολικών κτηρίων από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τους σεισμούς ο δήμος κινήθηκε άμεσα. Με την κινητοποίηση όλων των μηχανικών του δήμου και την συνεργασία μηχανικών του ΤΕΕ παρασχέθηκε σημαντική βοήθεια στην ΚΤΥΠ έτσι ώστε να γίνει γρήγορα η καταγραφή των ζημιών στα σχολεία και τα δημοτικά κτήρια. Αμέσως από τον Απρίλιο έγινε καταγραφή των κτηριακών προβλημάτων από δομοστατικούς μηχανικούς και συντάχθηκαν μελέτες αποκατάστασης όλων των ζημιών ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε η οδύσσεια αναζήτησης χρηματοδοτήσεων.

Οι Μελέτες αυτές άρχισαν να παραδίδονται από τα τέλη Μαίου έως και τις 15 Ιουνίου. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός που κατέγραφαν οι συγκεκριμένες μελέτες ανήρχετο στο ποσό των 8.692.787 € τα οποία και ζητήθηκαν από το Υπουργείο, το οποίο άμεσα ενέκρινε το ποσό των 4.000.000 € . Η μεγάλη πίεση για τις επισκευές των σχολείων οδήγησε το δήμο σε κατηγοριοποίηση των ζημιών έτσι ώστε οι ανάδοχοι των έργων να εργαστούν το καλοκαίρι παράλληλα και να καταστούν όλα τα σχολεία λειτουργικά. Μετά από διαδικασίες εξορθολογισμού του προϋπολογισμού των μελετών και των σχετικών εκπτώσεων η υπηρεσία

κατηγοριοποίησε τις επισκευές , με στόχο να γίνουν πρώτα οι πιο σημαντικές. Χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες για την έκτακτες συνθήκες προχωρήσαμε με τη διαδικασία των προσκλήσεων σε 5 εργολαβίες κατανέμοντας το πόσο των 4 εκ.

Το αποτέλεσμα ήταν τα σχολεία να λειτουργήσουν όλα την 11η Σεπτεμβρίου (ημέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς) με μόνη εξαίρεση το 21ου δημοτικό σχολείο, στο οποίο διαπιστώθηκαν, μόνο μετά την έναρξη των εργασιών, πολλές διαμπερείς ρωγματώσεις στους κόμβους δοκών και υποστηλωμάτων όπως επίσης και ένα σοβαρό πρόβλημα καθίζησης του μπαζώματος κάτω από τη πλάκα του ισογείου. Στο σχολείο αυτό η λειτουργία ξεκίνησε κανονικά περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Ο επισκευές των σχολικών κτιρίων δεν έχουν ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών συνεχίζεται. Ήδη το Υπουργείο εσωτερικών ενέκρινε το ποσό των 1.5 εκ € και αυτή τη στιγμή προχωρούμε στην συνέχιση των υπό εκτέλεση έργων κάνοντας τις νόμιμες επεκτάσεις συμβάσεων και με δύο νέες εργολαβίες. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κατά τις ώρες μη λειτουργίας των σχολείων έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η εκπαίδευση.

Η ολοκλήρωση των επισκευών για όλα τα σχολικά κτίρια δεν ολοκληρώνεται ούτε με αυτές τις εργασίες. Υπολείπεται ένα πόσο προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκ το οποίο ο δήμος πρότεινε να καλυφθεί από το πρόγραμμα συντηρήσεων σχολείων του προγράμματος ΤΡΙΤΣΗΣ για το οποίο ήδη προχωρήσαμε σε αλλαγή του Τεχνικού Δελτίου, ώστε να αποκατασταθούν και τα υπόλοιπα σχολικά κτήρια που πλήγηκαν από τους σεισμούς.

Για να δείτε αναλυτικά το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου πατήστε ΕΔΩ