Θ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εγκρίθηκε με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 917/Δ/2021 η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας  Νίκαιας, Δήμου Κιλελέρ, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Πρόκειται για την επιτυχή επίλυση, ύστερα από στοχευμένες ενέργειες  της Δημοτικής Αρχής, ενός προβλήματος που ταλαιπώρησε τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, τόνισε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.

Θυμίζουμε ότι η σύνταξη του πρώτου  Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδίου (1ο ΓΠΣ), οπότε και καθορίστηκαν οι περιοχές επέκτασης του οικισμού,  ξεκίνησε από την τότε Κοινότητα Νίκαιας το 1986 και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) το 1988. Το 2007, και ενώ είχε δημιουργηθεί ο Δήμος Νίκαιας, ανατέθηκε σε ανάδοχο η μελέτη πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής του οικισμού της Νίκαιας, με βάση τα ισχύοντα του παραπάνω 1ου ΓΠΣ.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 το 1ο ΓΠΣ επεκτάθηκε σε ολόκληρη την κτηματική Περιφέρεια του νεοσύστατου Καποδιστριακού Δήμου Νίκαιας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 16ης Οκτωβρίου 2009. Δημιουργήθηκε έτσι το 2ο ΓΠΣ.

Τον Δεκέμβριο του 2009 υποβλήθηκε από κατοίκους της Νίκαιας αίτηση ακύρωσης της παραπάνω απόφασης για το 2ο ΓΠΣ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Και ενώ η μελέτη του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού της Νίκαιας συνέχισε να συντάσσεται  με βάση τα ισχύοντα πλέον από το 2ο ΓΠΣ,  το 2018 με οριστική απόφαση του το ΣτΕ έκανε δεκτή την  αίτηση των κατοίκων με το αιτιολογικό ότι  κατά την εκπόνηση της μελέτης  (για ολόκληρο τον τότε Δήμο Νίκαιας) έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) και να συνταχθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε)

Μετά την δημοσίευση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου (ΣτΕ) στις 20.12.18 η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 25.05.19 η σύνταξη του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού της Νίκαιας αναστάλθηκε.

Η Δημοτική Αρχή όμως, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, προέβη σε ενέργειες αναζήτησης «τρόπου θεραπείας» της απόφασης του ΣτΕ. Αρχικά πραγματοποίησε συσκέψεις με τους τεχνικούς και τους νομικούς συμβούλους του Δήμου και στη συνεχεία με παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕ). Πιο συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Δημήτριο Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Θεοδόσιο Ψυχογιό.

Σκοπός των συσκέψεων ήταν η συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ αλλά και παράλληλα η αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν καθώς η  μέχρι σήμερα εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Νίκαιας έχει δημιουργήσει πραγματικές και νομικές καταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεταβιβάσεις ακινήτων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, την ίδρυση οικονομικών δραστηριοτήτων κ.λπ.

Ως συνεπεία των ενεργειών και των συσκέψεων κοινοποιήθηκε στο Δήμο έγγραφο  από το ΥΠΕΝ σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η αναθεώρηση, ύστερα από μερική τροποποίηση των χρήσεων γης, του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας. Κι αυτό πραγματοποιήθηκε αφού τηρήθηκε η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) με την σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Εφαρμόζοντας όσα αναφέρονταν  στο έγγραφο, ο Δήμος Κιλελέρ προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες με αποτέλεσμα  στις 24 Δεκεμβρίου 2021 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Δ’, αριθμός φύλλου 917) η επανέγκριση , μετά από τη μερική τροποποίηση των χρήσεων γης, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας.

Στα πλαίσια των διαδικασιών που διενεργήθηκαν, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε σχέση με όσα ίσχυαν από το 2009.

Οι κυριότερες από αυτές τις τροποποιήσεις είναι:

  1. Εφαρμόζονται οι νέες χρήσεις γης του Π. Δ/τος 59/2018.
  2. Ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις περιοχές Natura για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  3. Προστατεύεται αποτελεσματικότερα η Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικής Σημασίας για τους κατοίκους των αγροτικών οικισμών του Δήμου μας.
  4. Προστίθενται οι αγροτικές δραστηριότητες και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων σε κτηματικές περιφέρειες της ΔΕ Νίκαιας
  5. Επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης και οι συνοδές αυτών χρήσεις κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου όπως είναι η οδός Φαρσάλων.
  6. Επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και τα επαγγελματικά εργαστήρια στην έκταση μεταξύ της Νίκαιας και της Λάρισας κατ’ αναλογία που επιτρέπονται και εντός ορίων οικισμών.
  7. Συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες του χονδρεμπορίου και της βιομηχανίας κατά μήκος της ΠΑΘΕ και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών.
  8. Καταργείται η 12ετής προθεσμία υποχρέωσης μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων, η οποία εξάλλου είχε παρέλθει και μέχρι σήμερα είχε σταθεί αδύνατο να εφαρμοστεί.
  9. Αυξάνεται η έκταση της Γενικής Κατοικίας εντός των ορίων των αγροτικών οικισμών.

Η σημαντικότερη όμως συνέπεια της έγκρισης της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Νίκαιας είναι ότι δίνεται η δυνατότητα να αρθεί η αναστολή και να ξεκινήσει η σύνταξη του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού της Νίκαιας, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναμένεται να παρθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ