ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΣΥΝΑΨΕ ΤΟ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, υπέγραψε σήμερα σύμβαση απασχόλησης με ιδιώτη ιατρό, ειδικότητας παιδιατρικής, με καθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος θα ενισχύσει την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε έως 31.3.2022,με δυνατότητα παράτασης.

Η ανάληψη υπηρεσίας του ως άνω ιατρού, θα είναι άμεση.

loading...