ΔΕΥΑΛ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

Με αφορμή τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που αναμένεται  να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Μ.Υ.,  η ΔΕΥΑ Λάρισας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καταναλωτές για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων έναντι του παγετού :

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, υδρόμετρα, λέβητες θέρμανσης κλπ) πρέπει να είναι μονωμένες και να μην είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί πριν τον παγετό για την καθαριότητα των υδρορροών (λούκια) για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Οι καταναλωτές πρέπει να απευθύνονται σε εγκαταστάτες – υδραυλικούς για να προστατέψουν τις υδραυλικές τους εγκαταστάσεις.

Να αφήνουν ανοικτή μία βρύση να στάζει ώστε να υπάρχει συνεχόμενη ροή νερού κατά τις νυχτερινές κυρίως ώρες που οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές, αποφεύγοντας όμως την κατασπατάληση του νερού. Σε περίπτωση που παγώσει η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ (υδρόμετρα κλπ) και ιδιαίτερα η θέρμανση αυτών με οποιοδήποτε μέσον.

Τέλος υπενθυμίζεται σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν κατοικούνται οι καταναλωτές θα πρέπει να απομονώνουν το δίκτυο ύδρευσης από την κεντρική βάνα τους προκειμένου να αποφεύγονται μακροχρόνιες απώλειες νερού και υπερβολικές καταναλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα αναγγελίας βλαβών της ΔΕΥΑΛ είναι τα εξής: 2410-687.220 (όλο το 24ωρο) και 2410687100 (Τις εργάσιμες ημέρες & ώρες).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ