ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Σήμερα όλοι εμείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες, τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των Γραμμάτων, τους Οικουμενικούς Διδασκάλους και Πατέρες της Εκκλησίας ταυτόχρονα.

Τιμούμε τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, οι οποίοι διακρίθηκαν ανάμεσα στους θεμελιωτές της χριστιανικής πίστης και στους υπέρμαχους της Ορθοδοξίας για το παιδαγωγικό τους έργο και για την κοινωνική τους δράση.

Το πολύπλευρο έργο τους και η πολυμερής δράση τους αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία που τους χαρακτήρισε Αγίους. Οι Τρεις Ιεράρχες διακρίθηκαν για την πνευματικότητά τους, τη φιλευσπλαχνία τους, την προσφορά τους και την πίστη τους και συνέβαλαν σημαντικά με το συγγραφικό, ποιμαντικό και ασκητικό τους έργο στην ανάπτυξη της ορθόδοξης θεολογίας.Η συμβολή τους στην περιχώρηση του Χριστιανισμού με το ελληνικό πνεύμα, την οποία άλλοι χαρακτήρισαν «εξελληνισμό του Χριστιανισμού» και άλλοι «εκχριστιανισμό του Ελληνισμού» υπήρξε καθοριστική. Επισήμαναν πως στα έργα του κλασικού ελληνισμού αρμόζει όχι άκριτος θαυμασμός αλλά κριτική επιλογή.

Οι Άγιοι Πατέρες «δανείστηκαν το ένδυμα του ελληνικού λόγου και έντυσαν το μήνυμα του θείου λόγου, για να μπορέσουν να σχολιάσουν τις χριστιανικές αλήθειες με το Πλατωνικό πνεύμα της διαλεκτικής του Έλληνα». Οδηγήθηκαν πρώτοι σε αναζητήσεις και μετοχή στην πληρότητα της αλήθειας, ως πνευματικοί δάσκαλοι της ανθρωπότητας, μέσα στην Εκκλησία.

Λόγω της επιστημοσύνης τους χαρακτηρίστηκαν φωστήρες και καθοδηγητές της αληθινής παιδείας, βασικά στοιχεία της οποίας θεώρησαν την αγάπη, την ελευθερία και τον σεβασμό του ανθρώπου. Μιας παιδείας που αποτέλεσε πρότυπο για τις μεταγενέστερες γενιές, υπό την έννοια ότι αναφέρθηκαν στον εποικοδομητικό διάλογο και στις σχέσεις ελευθερίας και δημιουργίας εκπαιδευτικών και μαθητών ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της αγωγής. Μιας παιδείας που διακρίνεται από ηθικές αρχές και αξίες που συνάδουν με τις παραδοχές της χριστιανικής πίστης και μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στο κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο της εποχής μας.

Χρόνια Πολλά στους/στις εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες!

Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας
Αικατερίνη Καραγιώργου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com