ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

Ανακοίνωση Ε.Δ.Υ.ΘΕ για συνάντηση με την Γραμματεία της Νομαρχιακής Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ε.Δ.Υ.ΘΕ για συναντήσεις με οργανώσεις και φορείς της Θεσσαλίας με στόχο την προβολή των διεκδικήσεων και αιτημάτων της, πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Δ.Υ.ΘΕ με την Γραμματεία της Νομαρχιακής Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας ,στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνάντηση επικράτησε θετικό κλίμα και ειλικρινής διάθεση ενημέρωσης και των δύο πλευρών για τις θέσεις τους σχετικά με το μείζον υδατικό – περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, καθώς και για το περιεχόμενο της σχετικής ΑΝΑΦΟΡΑΣ που υπέβαλλε η Ε.Δ.Υ.ΘΕ προς τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποίησε στα κόμματα, στους βουλευτές, στους φορείς κ.ο.κ.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Δ.Υ.ΘΕ περιέγραψαν με αδιαμφισβήτητα στοιχεία την «κατάσταση συναγερμού» την οποία βιώνει η Θεσσαλία, τα προβλήματα υδατικής ασφάλειας και το πόσο ανοχύρωτοι βρισκόμαστε απέναντι στους κινδύνους ξηρασίας αλλά και πλημμυρών, καθώς και τις τεράστιες πιέσεις που δέχονται τα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής μας, είτε πρόκειται για τους ποταμούς (ο Πηνειός κυριολεκτικά «πεθαίνει» κάθε καλοκαίρι), είτε πρόκειται για τους υπόγειους υδροφορείς, από τους οποίους (λόγω περιορισμένης προσφοράς επιφανειακού νερού  από ταμιευτήρες) αντλούνται υπερβολικές ποσότητες νερού κάθε χρόνο και μάλιστα από τα μόνιμα (μη ανανεούμενα) αποθέματα τους, με ανυπολόγιστες οικολογικές επιπτώσεις.

Επιπλέον από την Ε.Δ.Υ.ΘΕ παρουσιάστηκε συνοπτικά και η δραματική κατάσταση του πρωτογενούς τομέα λόγω των ελλειμμάτων νερού και του υψηλού κόστους άρδευσης, οι επιπτώσεις στην διατροφική ασφάλεια και στο εισόδημα των αγροτών (και ευρύτερα των τομέων της οικονομίας που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή), στην μεταποίηση, στην απασχόληση κλπ.

Όσον αφορά στις λύσεις των προβλημάτων, η Ε.Δ.Υ.ΘΕ εξήγησε ότι οι διεκδικήσεις της για έργα και δράσεις συμβαδίζουν με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) και ειδικότερα με την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων (κυρίως μέσω του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων και της κατασκευής νέων αναγκαίων έργων μεταφοράς και διανομής νερού), με την δημιουργία πρόσθετων ταμιευτήρων στα ημιορεινά της λεκάνης απορροής Πηνειού (Ενιπέας, Μουζάκι, Πύλη, Ελασσόνα, Νεοχώρι και άλλα μικρότερου όγκου), με την προστασία των οικοσυστημάτων και με έλεγχο ως προς τις υπεραντλήσεις και ως προς την παραβίαση των οικολογικών τους ορίων, με την εξοικονόμηση ή/και εξεύρεση υδατικών πόρων για αποκατάσταση των μόνιμων αποθεμάτων που έχουν επί δεκαετίες αντληθεί από υπόγειους υδροφορείς, με την διατήρηση της άρδευσης 2,5 εκατ. στρεμμάτων (περίπου) στον θεσσαλικό κάμπο, κ.ο.κ.

Για την υλοποίηση των προτάσεων του ΣΔΛΑΠ η Ε.Δ.Υ.ΘΕ, ως γνωστόν, διεκδικεί την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εφαρμοστικού σχεδίου (masterplan) για τα αναγκαία έργα και δράσεις, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των υδάτων, με αντίστοιχη ενίσχυση των δομών της διοίκησης και εξασφάλιση της συμμετοχής των χρηστών στην λήψη των αποφάσεων και ελέγχου.

Η αίσθηση που αποκομίσαμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σε όλα τα παραπάνω θέματα συμπίπτουν απόλυτα οι απόψεις μας και ότι (όπως μας δήλωσαν) συντάσσονται με τους στόχους και τις αντίστοιχες διεκδικήσεις.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες στην συνάντηση ήταν η αναγκαιότητα της ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού στο Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ΥΔΘ), με την μεταφορά υδάτων – την γνωστή εκτροπή – από τον Αχελώο ποταμό.

Στο θέμα αυτό η Ε.Δ.Υ.ΘΕ ανέφερε ότι, εάν δεν πραγματοποιηθεί η μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο, πολλοί από εμάς διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος ΣΔΛΑΠ, ως προς την δυνατότητα να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες των 2,5 εκατ. στρ. και παράλληλα να διατίθενται σημαντικές ποσότητες οικολογικής αποκατάστασης των υδροφορέων (κυρίως των υπόγειων).

Διευκρινίσαμε πάντως πως βασική μας θέση είναι ότι το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με την «εκτροπή Αχελώου» και ότι παραμένουμε σταθεροί στην διεκδίκηση υλοποίησης των στόχων του ΣΔΛΑΠ που προαναφέραμε, ανεξάρτητα από την επί μέρους διαφωνία με όσους αντιτίθενται στην περαιτέρω ενίσχυση της Θεσσαλίας με νερά από τον Αχελώο.

Επιπλέον τέθηκε επί τάπητος και η τεράστια εκκρεμότητα σχετικά με τα ημιτελή έργα επί του Αχελώου (φράγμα Συκιάς και σήραγγα μεταφοράς).

Οι εκπρόσωποι της Ε.Δ.Υ.ΘΕ παρουσίασαν αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται άμεσα η υπέρβαση της απραξίας και της εγκατάλειψης των έργων, είτε διότι στον «μπαζωμένο» ποταμό, με την διακοπή της φυσιολογικής του ροής στο φράγμα Συκιάς δημιουργούνται ανυπέρβλητα οικολογικά προβλήματα, είτε λόγω των σοβαρότατων κινδύνων από επικείμενες καταστροφές λόγω πλημμυρών (σημ. επικαλεστήκαμε την έκθεση εμπειρογνωμόνων που είχε εκπονηθεί με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Υποδομών κ. Σπίρτζη), είτε ακόμη και για λόγους πολιτικής ηθικής, δεδομένου ότι όλες οι κυβερνήσεις, από το 2010 έως σήμερα, για προφανείς λόγους πολιτικού κόστους, αποφεύγουν να δώσουν μία οριστική λύση, επιλέγοντας την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων η την κατεδάφισή τους (εάν βεβαίως επικρατήσει η άποψη ότι δεν υφίσταται ο σκοπός της αρδευτικής, οικολογικής ή/και ενεργειακής τους αξιοποίησης).

Στη βάση αυτή παρουσιάσαμε στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ το βασικό αίτημα της Ε.Δ.Υ.ΘΕ να γίνει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, συζήτηση στη Βουλή για το υδατικό – περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τα ημιτελή έργα του Αχελώου.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ειλικρινή κατανόηση στον προβληματισμό μας, μας διαβεβαίωσαν ότι θα διαβιβάσουν την πρότασή μας αυτή στους βουλευτές και στα κεντρικά όργανα του κόμματός τους για την λήψη μίας οριστικής πολιτικής απόφασης και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης μας ενημέρωσαν ότι έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για μια συνάντηση της Ε.Δ.Υ.ΘΕ με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάτι για το οποίο εκ των προτέρων τους ευχαριστούμε.

Κλείνοντας, αποδεικνύεται ότι στο θέμα των υδάτων, μέσα από τον ειλικρινή διάλογο και παρά τις όποιες διαφορετικές απόψεις, είναι πολλά εκείνα που μας ενώνουν και που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο  κοινής δράσης από το σύνολο των φορέων και οργανώσεων της Θεσσαλίας, ανεξάρτητα από πολιτικές – κομματικές θέσεις.

Φάνης Γέμτος

Ηλίας Κοτσιμπογεώργος

Τάσος Μπαρμπούτης

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ