ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ;

Επιμένει με ερώτηση προς τους συναρμόδιους υπουργούς ο Β. Κόκκαλης

Τις προθέσεις της κυβέρνησης για το εάν θα επαναλειτουργήσει η Γαλακτοκομική Σχολή της Ελασσόνας, ζητά να μάθει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους υπουργούς Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Κόκκαλη: «Η επαρχία Ελασσόνας είναι η μεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγική περιοχή της Ελλάδαςκαι κατέχει εξέχουσα θέση όχι μόνο στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π), αλλά και γενικότερα προϊόντων φημισμένων για την ποιότητα και τα μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους με απήχηση και αναγνωρισιμότητα πέρα από τα όρια της Ελληνικής επικράτειας .

Η κτηνοτροφία και η τυροκομία είναι συνυφασμένες με την Επαρχία Ελασσόνας και αποτελούν κύριες δραστηριότητες των κατοίκων με αξιοσημείωτη την παρουσία μεταποιητικών μονάδων ποικίλου εύρους δυναμικότητας. Εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική στην παραγωγή φημισμένων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με χαρακτηριστικότερο το ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ συμμετέχοντας σε ποσοστό 45% επί της συνολικής παραγωγή του.
Αξιοσημείωτο δε είναι και το γεγονός ότι τα μοναδικά στον Κατάλογο Ελληνικών ΠΟΠ – ΠΓΕ Κλάσης 1.1. Κρέατα, είναι το «Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» και «Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ» .

Εξάλλου, μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή της περιοχής για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα που υλοποιείται πιλοτικά στην περιοχή της Θεσσαλίας από τον ΕΛΓΟ – Δήμητρα με το σύνολο των εκμεταλλεύσεων να βρίσκονται στην επαρχία Ελασσόνας , και αφορά τον έλεγχο και την ψηφιακή καταγραφή όλων των σημείων ενδιαφέροντος στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του γάλακτος.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ως συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής τεκμηριωμένο διαχρονικά, καθώς και το γεγονός της έλλειψης εκπαίδευσης και κατάρτισης των Ελλήνων του πρωτογενούς τομέα,η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ειδικότητας τεχνικού γαλακτοκομίας-τυροκόμου στο 2ο δημόσιο ΙΕΚ της Λάρισας. Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Υφυπουργού για τη λειτουργία των τμημάτων της ειδικότητας στην πόλη της Ελασσόνας σε συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας και σε συνέχεια της απόφασης με θέμα: «Ειδικότητες Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εξαμήνου 2018Β»(Αρ. Πρωτ.: 139935/K1-28/08/2018) πραγματοποιήθηκε η λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας τεχνικού γαλακτοκομίας-τυροκόμου για πρώτη φορά το 2018-2019.

Ο σχεδιασμός βέβαια, αφορούσε ότι σε μεταγενέστερο χρόνο η εκπαιδευτική δομή θα εντάσσονταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια λειτουργίας των Σχολών του, αφού θα οριστικοποιούνταν η αλλαγή του αναμενόμενου θεσμικού πλαισίου.
Δυστυχώς στην υπουργική απόφαση του Αυγούστου 2019, με θέμα «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β» (Αρ. πρωτ.: 123833/K1- 1-8-2019), η παρούσα Κυβέρνηση έσπευσε να αφαιρέσει την λειτουργία της ειδικότητας αυτής από το 2ο ΙΕΚ Λάρισας στην Ελασσόνα, στερώντας έτσι τη δυνατότητα εγγραφής νέων σπουδαστών.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η Επαρχία Ελασσόνας αποτελεί σημείο αναφοράς για την κτηνοτροφία και την τυροκομία όπως επίσης κοινά αποδεκτό είναι και το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στον τομέα της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με δυστυχώς μόνο το 6% των παραγωγών να έχει δεχτεί εκπαίδευση και κατάρτιση, όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 55% και σε χώρες πρότυπα για την γεωργική ανάπτυξη το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 85%.

Επειδή η Επαρχία Ελασσόνας διαχρονικά πρωταγωνιστεί στην κτηνοτροφική και τυροκομική παραγωγή εξαιρετικών προϊόντων αναγνωρισμένων και φημισμένων για τα χαρακτηριστικά τους.

Επειδή αποτελεί κοινή διαπίστωση η ύπαρξη κενού εκπαίδευσης και κατάρτισης των Ελλήνων του πρωτογενούς τομέα .

Επειδή η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσαρμογή και ένταξη του παραγωγικού δυναμικού του πρωτογενή τομέα στις σύγχρονες απαιτήσεις και τα νέα δεδομένα που συνεχώς διαμορφώνονται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επειδή στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παραγωγής και ανάδειξης του Ελληνικού αγροδιατροφικού συστήματος απαιτείται η αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Επειδή η στήριξη και καθοδήγηση των απασχολούμενων με τον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα απαιτεί αποτελεσματικές συνέργειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής για την ύπαιθρο.

Επειδή παρά τις όποιες δυσκολίες η ειδικότητα τεχνικού γαλακτοκομίας-τυροκόμου του 2ου δημόσιου ΙΕΚ της Λάρισας στην πόλη της Ελασσόναςλειτούργησεκαι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο προβλεπόμενος διετής κύκλος σπουδών .

Επειδή σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνυπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία εκ νέου της ειδικότητας «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας»στην Ελασσόνα όπου έχουν τεθεί όχι μόνο τα θεμέλια αλλά υπάρχει και η γνώση παράλληλα με την εμπειρία για την πρόληψη, και αντιμετώπιση εξαρχής των όποιων δυσχερειών και αδυναμιών στη λειτουργία της δομής.

Ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθενται να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν την ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας» στην Ελασσόνασύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ