ΈΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 29 ΧΛΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου που αφορά στην βελτίωση αρδευτικών δικτύων στις τοπικές κοινότητες Μικρού Βουνού και Νέου Περιβολίου με τη δημιουργία νέων αγωγών μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 29 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 2.200.000 Ευρώ.

Το πρόγραμμα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΠΑ 2014-2020» και τη δράση «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός της μελέτης είναι η εγκατάσταση σύγχρονου αρδευτικού δικτύου που να εξασφαλίζει επάρκεια αρδευτικού νερού με παράλληλη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας για την λειτουργία του δικτύου διανομής.

Το έργο στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και στην αειφόρο ανάπτυξη. Παράλληλα η αναμενόμενη μείωση του κόστους παραγωγής προβλέπεται να έχει θετικές επιπτώσεις και στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, αφού θα αυξηθεί το περιθώριο κέρδους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα καταστεί πιο ελκυστική η ενασχόληση και πιθανόν η εγκατάσταση νέων αγροτών και επιχειρήσεων στις τοπικές κοινότητες.

Η υφιστάμενη και οι δύο δεξαμενές που προβλέπεται να κατασκευαστούν, θα δώσουν στο δίκτυο του νερού την κατάλληλη ελαστικότητα για την κάλυψη της ζήτησης σε όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου χωρίς να απαιτείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων υποβρυχίων συγκροτημάτων ή η προσθήκη πρόσθετου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα στην περιγραφή του έργου αναφέρεται: Βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων

– στην Τ.Κ.Μικρού Βουνού ΔΕ Κραννώνα. Κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 16.024μ και κατασκευή δύο αρδευτικών κυκλικών δεξαμενών χωρητικότητας 1000 μ3 η κάθε μία.

– στην Τ.Κ Νέου Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Αβεράδες). Κατασκευή νέων αγωγών συνολικού μήκους 8.385μ που θα τροφοδοτούνται με νερό από υφιστάμενη δεξαμενή.

– στην Τ.Κ. Νέου Περιβολίου ΔΕ Κιλελέρ (θέση Ξηροβούνι). Κατασκευή νέων αγωγών συνολικού μήκους 4.600 μ.

Οι νέοι υπόγειοι αγωγοί θα υποκαταστήσουν υφιστάμενο μερικώς επιφανειακό δίκτυο και πεπαλαιωμένο υπόγειο δίκτυο. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστούν συνοδά τεχνικά έργα όπως φρεάτια εξαερισμού και εκκένωσης.

Με το πέρας της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 δημοπρατήσαμε αρχικά και σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση έργου κατασκευής υπόγειων αγωγών άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες του Μικρού Βουνού και του Νέου Περιβολιού του Δήμου μας. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, ζωής και παραγωγής με το οποίο μειώνουμε το κόστος παραγωγής, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας, βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους της υπαίθρου να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνεχίσουν να παράγουν. Δίνουμε τη δυνατότητα της ορθολογικότερης χρήσης του νερού και το σημαντικότερο στηρίζουμε εμπράκτως τους αγρότες του Δήμου Κιλελέρ».

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννα Πινάκα, Αντώνης Ρεντζιάς και Αλέκος Χονδρονάσιος, ο Πρόεδρος Αχιλλέας Βαρδακούλης και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γιάννης Παπακανάκης, καθώς και οι μηχανικοί του Δήμου Ζέτα Κράχτη και Σταυρούλα Τάχατου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ