ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΝΛ

Την Τρίτη 15.03.2022 στις 11:00π.μ. οι εικαστικοί Μελάς Καραγιάννης και Μιχαήλ Βακαλούλης, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, θα κάνουν την εικαστική παρέμβαση τους στον χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  με ένα δίπτυχο μεγάλων διαστάσεων 150cm x 300cm, με τίτλο ”Το παρελθόν και το παρόν ατενίζουν το μέλλον “.

Ο πίνακας παρουσιάζει τη διαχρονική ανάγκη της ανθρωπότητας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με στοιχεία εξπρεσιονισμού τα οποία γίνονται κτήμα ενός ολοκληρωμένου ζωγραφικού πεδίου. Η τέχνη μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους σε ένα τόσο νευραλγικό τμήμα όπως είναι τα Επείγοντα Περιστατικά. 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ