ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης “Λάρισα Μπροστά” με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Λαρισαίων για την επιλογή αναδόχου στο έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

Συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων το θέμα :
Έγκριση των Πρακτικών 1ου και 2ου Σταδίου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λαρισαίων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Από την εισήγηση προέκυψε ότι για ένα έργο μείζονος σημασίας για το Δήμο Λαρισαίων προϋπολογισμού 14,5 εκ ευρώ κατατέθηκε μία μόνο προσφορά.
Το γεγονός αυτό αποτελεί φαλκίδευση της αρχής της διαφάνειας, καθώς επί της ουσίας η ύπαρξη μιας και μόνο προσφοράς συνιστά κατ’ ουσίαν απευθείας ανάθεση.

Η παράταξη μας από την αρχή τάχθηκε υπέρ της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης με όρους διαφάνειας και εξασφάλισης όσο το δυνατόν περισσότερων συμμετοχών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε είχε ως ποσοστό έκπτωσης μόνο 6,56% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, ελάχιστο σε σχέση με το μέγεθος και τη σημασία του.

Η σπουδαιότητα και το μέγεθος του έργου επιβάλλουν την επανάληψη του διαγωνισμού με τρόπο που να εξασφαλιστούν και άλλες συμμετοχές που ενδεχόμενα θα οδηγήσουν και σε μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης. Αυτό προτείναμε.
Η δημοτική αρχή δε αποδέχθηκε την πρόταση μας και ενέκρινε τη μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε.

Η παράταξή μας για τους παραπάνω λόγους καταψήφισε.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ