ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έδωσε με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς. Πρόκειται για ένα πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 52 MW της «ILIAKO POWER II» στο “ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙ” του δήμου Τυρνάβου, σε έκταση συνολικού εμβαδού 414.570,36 τ.μ..

Συνοπτική περιγραφή εγκαταστάσεων του σταθμού

Σύμφωνα με τον υποβληθέντα φάκελο ΜΠΕ, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά δομικά στοιχεία και εγκαταστάσεις:

• φωτοβολταϊκά στοιχεία,

• μεταλλικές βάσεις και πλαίσια στήριξης των φωτοβολταϊκών γεννητριών,

• αντιστροφείς τάσης (inverters),

• μετασχηματιστές,

• προκατασκευασμένους οικίσκους για τις ανάγκες στέγασης και φύλαξης των κομβικών λειτουργικών στοιχείων,

• διάφορες άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.α.),

• περίφραξη.

Σύμφωνα με το φάκελο, το γήπεδο εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού του θέματος στη θέση “Βοτανοχώρι” βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της Κτηματικής Περιφέρειας Βοτανοχωρίου, του Δ. Τυρνάβου και εντός ορίων αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Τυρνάβου (ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/2016). Συγκεκριμένα, βρίσκεται εντός ζώνης προστασίας – ανάδειξης χορτολιβαδικών εκτάσεων και απλής γεωργικής γης (Π.Ε.Π.3) όπου σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/2016, επιτρέπεται η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά προτεραιότητα στην χορτολιβαδική έκταση του Δήμου.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κ.Υ.Α.) 49828/2008, ΦΕΚ 2464/Β/03-12-2008), οι θέσεις εγκατάστασης του Φ/Σ και των συνοδών έργων δεν εμπίπτουν σε καμία εκ των κατηγοριών των περιοχών αποκλεισμού του ως άνω ΦΕΚ.

Η έκταση στην οποία θα εγκατασταθεί ο Φ/Β σταθμός, δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ν. 3200/1955 και 2503/1997, καθώς και τα ένδικα μέσα της ΚΥΑ 9269/470/2007.

Τέλος πρέπει να υπογραμμιστεί ότι με την υπ’ αριθμ. 41/03/10-02-2022 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπήρξε θετική υπό όρους γνωμοδότηση για την υλοποίηση του Φ/Β σταθμού.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ