ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

Παρέμβαση ΣΤΟ 9ο Γυμνάσιο Λάρισας

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού του 9ου Γυμνασίου Λάρισας σε συνεργασία με φορείς, υλοποιήθηκε από 4/4/2022 έως 8/4/2022 το πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής Υγείας παιδιού- εφήβου από την 1η ΤΟΜΥ Αγίου Γεωργίου Λάρισας, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με εκπρόσωπό  της την κοινωνική λειτουργό κ. Λόλα Ζωή.

Η παρέμβαση είχε θέμα: «Τεχνικές για την πρόληψη και τον έλεγχο του στρες» και την παρακολούθησαν με ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκειά της μαθητές/τριες της Γ΄ και Α΄ τάξης του σχολείου μας. Η παρέμβαση στόχευε στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές/τριες, ώστε να είναι σε θέση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις προκλήσεις της καθημερινότητας και να αποκτήσουν τον έλεγχο της υγείας τους και γενικότερα της ζωής τους.

Αρχικά το θέμα προσεγγίστηκε θεωρητικά, αποσαφηνίστηκε η έννοια του στρες (δημιουργικό και παθολογικό), επισημάνθηκε η διαφορά του από το άγχος και έγινε αναφορά στα συμπτώματα και στις καταστάσεις που συνδέονται με αυτό. Ακολούθησε η παρουσίαση και η πρακτική εξάσκηση των μαθητών/τριών σε τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και διαχείριση του στρες και συγκεκριμένα στην τεχνική διαφραγματικής αναπνοής, στην τεχνική προοδευτικής νευρομυϊκής χαλάρωσης και στην τεχνική της νοερής απεικόνισης. Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες στο τέλος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ουσιαστική και εποικοδομητική παρέμβαση και υιοθέτησαν το μήνυμα “κάνω το στρες φίλο μου”.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ