Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ

Στον Αμπελώνα, σήμερα 20-6-2022 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΤΟΕΒ-ΜΑΤΙ Τυρνάβου, ύστερα από πρόταση μελών- αντιπροσώπων της, αλλά και λοιπών μελών και αρδευτών, αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

1. Να καλέσει για ακόμη μία φορά όσους αρδευτές δεν το έχουν κάνει ήδη, να υποβάλλουν στον Οργανισμό δελτίο άρδευσης, συνοδευόμενο από τη δήλωση ΟΣΔΕ 2021 ή 2022, καθώς και να προκαταβάλλουν το 60% των τελών άρδευσης του έτους 2022, όπως αυτά έχουν ορισθεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις.

2. Από την πλευρά του, ο Οργανισμός μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του (Πρόεδρος) δεσμεύεται ρητά με έγγραφο που επισυνάπτεται, ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να αρδευτούν οι καλλιέργειες σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο, η προκαταβολή θα επιστραφεί στο ακέραιο σε κάθε έναν αρδευτή.

3. Οι αρδευτές που μέχρι σήμερα λόγω της μη λειτουργίας του Οργανισμού είτε εξυπηρετούνται από γειτονικές ιδιωτικές γεωτρήσεις, είτε μπορούν να εξυπηρετηθούν από τέτοιες, καλούνται να καταβάλλουν το 60% των αρδευτικών τελών και η διαμόρφωση του τελικού ποσού θα γίνει ύστερα από συμψηφισμό. Επίσης ο Οργανισμός δεσμεύεται να εξεύρει κάθε δυνατή λύση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι αρδευτές που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι (δεν οφείλουν παλαιά και τρέχοντα τέλη άρδευσης) από παρακείμενες ή γειτονικές γεωτρήσεις, και να τους διευκολύνει παρέχοντας τους αρδευτικό εξοπλισμό (σωλήνες, λάστιχα, τάπες κ.ο.κ) μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση του και να λειτουργήσει κανονικά.

4. Οι αρδευτές που έχουν υποβάλλει δελτίο άρδευσης και έχουν προκαταβάλλει το 60% των αρδευτικών τελών είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των αντλιοστασίων του Οργανισμού, άρα και να αρδεύσουν τα κτήματα τους, αν και όταν ο Οργανισμός επαναλειτουργήσει.

5. Οι αρδευτές που έχουν οφειλές προηγουμένων ετών, προκειμένου να δικαιούνται να κάνουν χρήση των αντλιοστασίων του Οργανισμού (δηλαδή να ποτίσουν) υποχρεούνται να εξοφλήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και να προκαταβάλλουν το σύνολο (100%) των αρδευτικών τελών του τρέχοντος έτους 2022.

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του Οργανισμού, αλλά και να περιφρουρήθουν τα δικαιώματα και το έννομο συμφέρον των συνεπών αρδευτών, με απόφαση της προηγούμενης, καθώς και σημερινής Γενικής Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε αρδευτή που είναι οικονομικά τακτοποιημένος (δεν οφείλει αρδευτικά τέλη προηγούμενων ετών και έχει προκαταβάλει τα οριζόμενα του τρέχοντος έτους) να μπορεί να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν οφειλέτες προηγούμενων ετών (να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί, πόσα χρήματα χρωστούν και από ποιες πομώνες αρδεύουν).

7. Για κάθε μια γεώτρηση ξεχωριστά και με ευθύνη του Οργανισμού θα καταρτιστεί κατάλογος με τα ονόματα των αρδευτών που έχουν δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσουν. Εξυπακούεται ότι τα άτομα αυτά δεν θα έχουν καμία οφειλή παρελθόντων ετών και θα έχουν προκαταβάλει το 60% των τελών του τρέχοντος έτους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ