ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου ανατέθηκε σε ιδιώτη η διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ταφής-εκταφής στα δημοτικά κοιμητήρια
Δ.Κ. Αμπελώνα και Τ.Κ. Βρυοτόπου Δ.Ε. Αμπελώνα» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Με την απόφασή του ο δήμαρχος ενέκρινε και τις τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση της της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες ταφής-εκταφής στα δημοτικά κοιμητήρια Δ.Κ. Αμπελώνα και Τ.Κ. Βρυοτόπου Δ.Ε. Αμπελώνα» για ένα έτος, στον «ΟΝΤΟ ΘΩΜΑ του ΙΩΑΝΝΗ», με έδρα τον Τύρναβο, έναντι αμοιβής 17.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνεται τμηματικά, ύστερα από την έκδοση τιμολογίου από πλευράς του αναδόχου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ