ΣΤΗΝ ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συλλογής & Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου» εκτιμώμενης αξίας 21.873,97 € πλέον Φ.Π.Α. Συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 27.123,72€» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου.

Η απόφασή του που δημοσιεύθηκε σήμερα προβλέπει:

Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης που περιέχεται στο παράρτημα Α και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συλλογής & Μεταφοράς
Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Δ. Ε. Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, έναντι αμοιβής 27.123,72€.

Για να δείτε την απόφαση που περιλαμβάνει και το παράρτημα Α’ με την τεχνική έκθεση πατήστε ΕΔΩ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ