ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του Δήμου Τυρνάβου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 1.036.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει εργασίες σε ρέματα του Δήμου Τυρνάβου συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων, των οποίων είτε οι κοίτες φέρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν βλάβη

«Σε μια δύσκολη εποχή για τα δημόσια έργα, σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων και αλλεπάλληλων κρίσεων, συνεχίζουμε να εκτελούμε έργα ουσίας με αξία για τους πολλούς. Συνεχίζουμε το μεγάλο πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων που έχουμε σε εξέλιξη με στόχο στη μετρίαση των πλημμυρικών φαινομένων και την προστασία ανθρώπων, αγαθών και υποδομών»» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι θέσεις παρέμβασης

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν στις παρακάτω θέσεις:
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς:
• «ΚΕΝΤΡΙΚΟ» ρέμα Ροδιάς ,από τον οικισμό μέχρι το ποτάμι «ΜΟΥΣΤΑΦΑ»
• Ρέμα «ΣΧΟΛΕΙΟ»
• Ρέμα «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»:
• Ρέμα «ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ»
• Ρέμα «ΑΛΩΝΙΑ»
• Ρέμα «ΚΑΒΟΥΚΙ»
• Ρέμα «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ»
• Ρέμα «ΛΑΛΙΑΙ»
• Ρέμα «ΔΕΛΙΟΣΤΡΑΤΑ»
• Ρέμα «ΡΟΔΙΑ-1»
• Ρέμα μεταξύ ποταμού Τιταρήσιου – Ροδιάς:

Τοπική Κοινότητα Δελερίων
• Διευθέτηση χειμμάρου θέση «ΜΠΕΓΔΕΝΙ»
• Διευθέτηση δύο ρεμάτων θέση «ΓΙΑΚΑΣ»
• Διευθέτηση ρέματος θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ»

Τοπική Κοινότητα Βρυότοπου (Μαυρόλιθος)
• ρέμα οικισμού Μαυρόλιθος στη περιοχή (θέση κρουνού ανεφοδιασμού)
• ρέμα διερχόμενο κάθετα της οδού Αμπελώνα – Γυρτώνης.

Τοπική Κοινότητα Δαμασίου
• επισκευή αντιπλημμυρικού αναχώματος.

Τοπική Κοινότητα Πλατανούλια
• ρέματα οικισμού

Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλίου
• Ρέμα «ΤΣΙΤΣΙΡΓΚΟΣ»
• Ρέμα «ΤΖΑΧΡΕΝΟ»
• Ρέμα «ΚΑΝΑΡΑ»
• Ρέμα «ΓΚΟΤΖΙΑΜΕ»
• Ρέματα εντός οικισμού