ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΣΕΪΤΗ

Αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών (30 μαθητές και 10 καθηγητές) από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και μαθητές και καθηγητές από το 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου, επισκέφθηκαν τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βιοαερίου «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.» στο Αργυροπούλι, μια μονάδα επεξεργασίας βιομάζας και παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρισμού με αξιοποίηση λυμάτων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA229 με τίτλο: «Think globally, act locally! Let’s live greener!» (Σκέψου Παγκόσμια, δράσε τοπικά! Ας ζήσουμε πιο πράσινοι!)Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος η ανάδειξη της κρισιμότητας του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και άμεσοι στόχοι η καθιέρωση συστήματος ανακύκλωσης στις τάξεις, η μείωση των απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, η εξοικονόμηση ενέργειας (εναλλακτικές μορφές) και νερού καθώς και η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς. Η ενότητα της παραγωγής ενέργειας από Βιοαέριο αποτελεί μια πρόταση εναλλακτικής μορφής ενέργειας του 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus.

Η παρουσίαση και ξενάγηση έγινε από τον καθηγητή του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χημικό μηχανικό κ. Γεώργιο Παπαπολυμέρου, ο οποίος περιέγραψε τις διαδικασίες παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των λυμάτων από τις χοιροτροφικές μονάδες που διαθέτει η επιχείρηση.

Ο κύκλος αειφορίας ολοκληρώνεται με την παράλληλη παραγωγή βιολιπασμάτων από τη μονάδα βιοαερίου και την αξιοποίησή τους για τη λίπανση των εκτάσεων καλλιέργειας ζωοτροφών, τονίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της συγκεκριμένης πηγής ενέργειας τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον.

Το 2ο Γυμνάσιο Τυρνάβου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Ευάγγελο Σεΐτη για την εξαιρετική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου, τόσο κατά την προετοιμασία της επίσκεψης όσο και για τη φιλοξενία προς τους ξένους μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και φυσικά για την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς περιήγησης στο χώρο. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί έφυγαν ενθουσιασμένοι και εντυπωσιασμένοι από τις πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.