Ο ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παρουσιάστηκε η έκθεση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του εποπτικού συμβουλίου

Με την έγκριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την ένταξη των προτάσεών μας στο Νόμο 4914/2022 καθίσταται δυνατή η συμμετοχή της Τ.Α. σε όλες τις λειτουργίες διακυβέρνησης του ΕΣΠΑ (προετοιμασία, σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων), χωρίς όμως ακόμη ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης, όπως ανέφερε ως αντιπρόεδρος της  επιτροπής  ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ ο κ. Νίκος Ευαγγέλου.

Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά κύριες και μελλοντικές μας προσδοκίες και στοχεύσεις είναι η συμμετοχή της ΚΕΔΕ στα Τομεακά προγράμματα και η συμμετοχή των ΠΕΔ στα Περιφερειακά προγράμματα μέσω των εκπροσώπων μας, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν τις απόψεις της Τ.Α. Είναι αναγκαία, επίσης, η συνεργασία της ΚΕΔΕ με τις επιτελικές δομές για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του αρμόδιου Υπουργείου.

Η Τ.Α., για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου, με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει πόρους από το «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων», θα μπορεί να υποστηρίξει αυτούς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ, να καταρτίζει και να εκτελεί τα αντίστοιχα προγράμματα.

Σημαντική, τέλος, είναι η συγκρότηση ΠΕΑΣ, η οποία θα λειτουργεί ως υποεπιτροπή της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Προγράμματος και θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας, δύο της ΠΕΔ και έναν εκπρόσωπο των Αναπτυξιακών Εταιρειών που θα ορίζεται από την ΠΕΔ.

Η αλήθεια είναι ότι παρά τη θετική εξέλιξη, δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι καθώς πάγιο αίτημα των αιρετών είναι η θεσμοθέτηση του ρόλου τους  σε όλες τις διαδικασίες διαμόρφωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Για την επίτευξη λοιπόν όλων αυτών, συνέχισε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ απαιτείται προετοιμασία από την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ και κυρίως άμεση συνεργασία της ΚΕΔΕ με τους Προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μεσαίους και μικρούς Δήμους, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα, να ωριμάσουν τα έργα τους και να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Αυτοί οι στόχοι εκτιμώ, ότι βρίσκουν σύμφωνους όλους τους αιρετούς και θέτουν τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική και άμεση λειτουργία των ΟΤΑ.

Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο για όλους όσοι υπηρετούν τον θεσμό και επιδιώκουν την βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών.

Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας,  με δεδομένο τον κύκλο εργασιών της, είναι μια από τις οικονομικά ισχυρές ΠΕΔ της χώρας, επεσήμανε στη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου κ. Νίκος Ευαγγέλου.

Παρά το γεγονός ότι  έχει υποστεί ανάλογες μειώσεις και περικοπές σε επίπεδο χρηματοδότησης με αυτές των φορέων της Τ.Α.  εντούτοις καταφέρνει να συνεχίζει τις δράσεις της και να ανταποκρίνεται πλήρως στις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως υπογράμμισε ο κ. Ευαγγέλου.

Παρουσιάζοντας την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, ο κ. Ευαγγέλου αναφέρθηκε και στις εκθέσεις του Συμβουλίου για τα έτη 2021-2022, αφού εξαιτίας της πανδημίας τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Στις εκθέσεις αποτυπώνεται η οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ Θεσσαλίας βάση των ελέγχων που διενήργησε το Εποπτικό Συμβούλιο για την περίοδο 1/10/2019 έως 30/9/2022.

Ειδικότερα ο έλεγχος αφορά στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης που διαθέτει η υπηρεσία, στα εκδοθέντα και εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα πληρωμών με τα νόμιμα δικαιολογητικά τους, καθώς και στα παραστατικά πιστοποίησης των εσόδων της ΠΕΔ. Σας ενημερώνουμε ότι η ταμειακή διαχείριση των εσόδων και εξόδων της ΠΕΔ Θεσσαλίας ασκείται από το αρμόδιο γραφείο της ΠΕΔ Θεσσαλίας. Ο τρόπος διαχείρισης και κίνησης των λογαριασμών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΠΕΔ και ο έλεγχος από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στο Καστράκι Μετεώρων και οι εισηγήσεις αλλά και τοποθετήσεις των παρόντων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων θα συμπεριληφθούν στην κεντρική εισήγηση του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο 21-23Νοεμβρίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ