Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση του δ.σ. του δήμου Τυρνάβου την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου στις 5.30 μ.μ. θα συνεδριάσει στον Τύρναβο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επί προτάσεως της δημοτικής παράταξης «Συν Πολιτεία» αναφορικά με την λήψη μέτρων ανακούφισης των επαγγελματιών του Δήμου Τυρνάβου.

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024. (αριθ. πρωτ. 134878/ΓΔ4/31-10-2022 έγγραφο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Έγκριση της αριθ. 46/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΤ με θέμα: «Έγκριση και Ψήφιση Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού».

Έγκριση αίτησης γονέα για την παρουσία ειδικού βοηθού συνοδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4647/2019.

Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2022, κατά το γ’ τρίμηνο του 2022.

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2022.

Απευθείας ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλίούς Τζάλιου». (αριθ. 5/2022 απόφαση Κοινότητας Δελερίων).

Τροποποίηση της αριθ. 158/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τους δικαιούχους χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Έγκριση συνδιοργάνωσης 18ου Ημιμαραθώνιου Αγώνα Δρόμου «Τύρναβος – Λάρισα».

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Τυρνάβου.

Λύση μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Δαμασίου. – Αίτηση Γκανά Μαρίας.

Λύση μισθωτικών σχέσεων δημοτικών αγροτεμαχίων.

Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγηση της Δ.ΥΓΤ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για την υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Έγκριση δημιουργίας νέας παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 21 ΙΕ, περιοχή Τούμπα, σε τμήμα του Χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Οδών».

Επί αιτήσεως της κ. Τζήμα Αικατερίνης του Θωμά.-Ορισμός Εκτιμητικής Επιτροπής.

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των ΟΤ 27 και ΟΤ 28 του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα. – Αίτηση Παπαγρηγορίου Δημητρίου.

Γνωμοδότηση αναφορικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισμού Τυρνάβου» (αριθ. πρωτ. 424441/01-11-2022 έγγραφο Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας).

2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου Τυρνάβου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».

Εξέταση αιτήσεων πολιτών για την παραχώρηση πολυετούς χρήσης οστεοθηκών στα Κοιμητήρια Τυρνάβου και Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης: «ΣΦΑΓΕΙΟΥ» του κ. Λιοπρασίτη Δημητρίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ