ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2002 (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ) ΣΤΟ iΚΕΠSPOT ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2022, για την πρόσληψη 173 θέσεων μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότητες:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τέσσερις (104) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαοκτώ (18) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα μία (51) θέσεις-Οποιοδήποτε Απολυτήριο Λυκείου

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο iΚΕΠSPOT, να προετοιμάσουμε το Μητρώο σας και να υποβάλλουμε την αίτηση σας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Από 9/1/2023 και ώρα 08:00 έως 25/1/2023 και ώρα 14:00

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24920 24880, 6972344273
Υπεύθυνη: Μήσιου Ευαγγελία
E-mail: ikepspot@gmail.com
Facebook: ΙΚΕΠSPOT
Instagram: ikepspot

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 – 14:00 και 17:30 – 20:30
Τρίτη-Πέμπτη: 08:30 – 14:00
Σάββατο 09:00 – 12:30

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ