ΜΕΧΡΙ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/21, η οριζόμενη Επιτροπή (αρ. απόφασης 502/2022 ΑΔΑ ΨΙΙ8ΩΗΚ-ΟΤΘ) συνήρθε σε συνεδρίαση την Tετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και προέβη στην οριστική καταγραφή και την απόδοση θέσεων των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τυρνάβου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εκδοθέντων πινάκων από το γραφείο Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Τυρνάβου.

Οποιοσδήποτε πωλητής ο οποίος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των εκδοθέντων πινάκων στο ανωτέρω γραφείο, που βρίσκεται στο 2ο όροφο στο δημαρχείο Τυρνάβου Στ. Καράσου 1, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα εντός 15 ημερών και συγκεκριμένα εντός του διαστήματος από 12/01/2023 έως και 27/01/2023.

(τηλ. Επικοινωνίας 2492350158-159 και email : nasika@tirnavos.gr)

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ