Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: ΝΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΤΟ ΨΑΛΙΔΙΖΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!

Ερωτηση προς τον υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Ότι μειώνεται παράνομα το δικαιούμενο Εγγυημένο Εισόδημα λόγω της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης το οποίο όμως, από τη νομοθεσία, δεν αποτελεί εισόδημα, καταγγέλλει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Ο κ. Κόκκαλης στην ερώτησή του αναφέρει τα εξής: «Με την υπ’ αριθμ. ΥΑ Δ13//2021 (ΥΑ Δ13/οικ. 53923 ΦΕΚ Β 3359 2021) Υπουργική Απόφαση, τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία Δ13/οικ.475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση, αναφορικά με τον Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (νυν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) (Β` 2281), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ13/οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β` 4837),Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β` 2194) και Δ13/οικ. 16250/321/24-4-2020 (Β` 1655) αντίστοιχες αποφάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7, το εγγυημένο ποσό, είναι το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

– Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200€ ανά μήνα.

– Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 € ανά μήνα.

Επίσης, στην ίδια Υπουργική Απόφαση, αλλά και στο άρθρο 235 παρ. 4 του ν. 4389/2016, που θέσπισε το πρώτον το θεσμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια και στον τρόπο υπολογισμού του ποσού για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλές καταγγελίες και αναφορές δικαιούχων, οι οποίοι έχουν λάβει την εγκριτική απόφαση από το Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου Εισοδήματος, αλλά το ποσό είναι μειωμένο σε σχέση με το δικαιούμενο βάσει των μελών της οικογένειας και της ανυπαρξίας εισοδήματος. Για παράδειγμα, καταβάλλεται ΕΕΕ ύψους 271,83 ευρώ, ενώ πρόκειται για δικαιούχο που, λόγω μηδενικού εισοδήματος, έπρεπε κανονικά να λαμβάνει 200 ευρώ πλέον 100 ευρώ για ένα ενήλικο μέλος, δηλαδή συνολικά ποσό 300,00 ευρώ.

Σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στο αρμόδιο Περιφερειακό Κατάστημα, η απάντηση ήταν ότι έγινε παρακράτηση μηνιαίως ποσού 30 ευρώ περίπου, λόγω της προηγούμενης καταβολής επιδόματος θέρμανσης ποσού 160,00 ευρώ και ότι η παρακράτηση θα συνεχίζει να γίνεται για όλη την διάρκεια ισχύος της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Το επίδομα του ΕΕΕ (πρ. ΚΕΑ) αποδίδεται αυτόματα από το ψηφιακό σύστημα που είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2017 με τη συνεργασία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., συνυπολογίζοντας όλα τα νόμιμα όρια και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από κάθε πηγή και εξαιρουμένων όσων ο νόμος ορίζει ως τέτοια.

Επειδή η σημερινή κατάσταση με την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό απειλεί την κοινωνία με νέα ανθρωπιστική κρίση και επιβάλλει να τηρούνται κατά γράμμα όλα τα μέτρα ενίσχυσης ευάλωτων κατηγοριών, ιδιαίτερα των δικαιούχων του ΕΕΕ (πρ. ΚΕΑ) που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια

Επειδή, η μείωση του δικαιούμενου επιδόματος ΕΕΕ (πρ. ΚΕΑ) λόγω καταβολής επιδόματος θέρμανσης παραβιάζει ευθέως τα όσα περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ Α1156/3-11-2022 (ΦΕΚ 5646Β) περί χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2022-23.

Επειδή ο υπολογισμός του δικαιούμενου ΕΕΕ γίνεται αυτόματα, από το ψηφιακό σύστημα που υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2017, βάσει των νομίμων εισοδηματικών και άλλων προϋποθέσεων, και εξαιρουμένων των ποσών που από το νόμο δεν θεωρούνται εισόδημα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι θα πράξει ώστε να διορθωθεί η μείωση του επιδόματος του ΕΕΕ λόγω της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης το οποίο από τη νομοθεσία ορίζεται ότι δεν αποτελεί εισόδημα και να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος των ιδιαίτερα ευάλωτων δικαιούχων του ΕΕΕ που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια;

2. Θα αποδώσει αναδρομικά τα αφαιρεθέντα από το ΕΕΕ ποσά στους δικαιούχους τους για το διάστημα που παράνομα δεν καταβλήθηκαν;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ