ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Κατάθεση αναφοράς από την Άννα Βαγενά προς τους ΥπΑΑΤ και ΥπΕΝ

Αναφορά προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 16/01/23, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Λάρισας κ. Άννα Βαγενά, την οποία συνυπογράφει ο Τομεάρχης ΠΕΝ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Σωκράτης Φάμελλος, διαβιβάζοντας την επιστολή του Δημάρχου Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, για την επιτακτική ανάγκη της πληρωμής των πράξεων του Μέτρου 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Βουλευτής στην αναφορά της επισημαίνει:

Με την επιστολή του ο Δήμαρχος Αγιάς, γνωστοποιεί την κατάσταση που επικρατεί και αιτείται την άμεση πληρωμή των πράξεων του Μέτρου 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020, για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.

Ειδικότερα ο κ. Γκουντάρας επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της από 15/11/2019 Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) στο Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», καλούνται οι τελικοί δικαιούχοι που είναι τα δασαρχεία, οι Δ/νσεις Δασών και οι Δήμοι που έχουν στην κυριότητα τους Δημοτικά Δάση να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο εν λόγω μέτρο συνολικού προϋπολογισμού 53.000.000,00€.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας πρόσκλησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ο οργανισμός πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Σ.Α.Ε. 082/1.

Με την αριθμ. 1803/276733 (ΦΕΚ Β΄ 5035/27-09-2022) στα τέλη Σεπτεμβρίου Απόφαση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει καθήκοντα στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερειών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση των πληρωμών για την χρηματοδότηση των Δασαρχείων, των Διευθύνσεων Δασών και των Δήμων όλης της επικράτειας για την πληρωμή των ανάδοχων που έχουν υλοποιήσει έργα που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 8.3.

Η παραπάνω διαδικασία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη εγκύκλιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ξεκινήσει η υποβολή των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΑΑ προκειμένου να γίνει η εκταμίευση των χρημάτων, παρά το γεγονός ότι πολλά έργα σε όλη την Επικράτεια έχουν ολοκληρωθεί και άλλα είναι στο στάδιο της υλοποίησης.

Όσον αφορά τον Δήμο Αγιάς, ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι, ήδη ενέταξε και υλοποίησε την Πράξη με τίτλο «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 493.646,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από τον Ιούνιο του 2022 και ο ανάδοχος είναι ακόμη απλήρωτος και επίσης, ότι είναι στην διαδικασία του προ συμβατικού ελέγχου για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης: «Αποκατάσταση της βατότητας υφιστάμενης δασικής οδοποιίας των Δημοτικών δασών του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού με το ΦΠΑ 1.419.499,99€.

Η κ. Βαγενά ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να εξετάσουν άμεσα το αίτημα του Δημάρχου Αγιάς και να την ενημερώσουν για τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες προτίθενται να προβούν.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ