ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στο Γυμνάσιο Αμπελώνα, έπειτα από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου πραγματοποίησε δράση που στόχο είχε την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών μας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο, δημιουργικό και αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον.

Η δράση αφορούσε μαθητές της Α’ τάξης, είχε τίτλο: «Εγώ και ο διπλανός μου, είμαστε ομάδα;» και πέραν των μαθητών συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί του σχολείου.