ΛΑ.ΣΥ.: ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ

Ανακοίνωση – καταγγελία της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας

Η Νεοδημοκρατική περιφερειακή αρχή, περηφανεύεται ότι έκανε την Θεσσαλία, την πιο «πράσινη περιφέρεια».
Δεν μας εξήγησε όμως πως αυτό συμβαδίζει με την χρόνια και επαναλαμβανόμενη ρύπανση του ποταμού Ελασσονίτη (που καταλήγει στον Τιταρήσιο και εν συνεχεία στον Πηνειό), από γαλακτοβιομηχανίες και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής της Ελασσόνας, κάποιες εκ’ των οποίων εμφανίζονται μάλιστα να πρωτοστατούν στην λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη»;

Πως γίνεται να συνεχίζεται επι χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις και τοπικές αρχές, αυτή η ρύπανση, όπως έχουν δείξει κάποιοι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών και πολλές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής;

Αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές και οι νόμοι που εφαρμόζουν διαχρονικά η Ε.Ε, οι κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, η περιφερειακή και οι δημοτικές αρχές, είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρηματιών, που τους επιτρέπουν να ρυπαίνουν ασύδοτα, πληρώνοντας κάπου-κάπου κανένα μικροπρόστιμο, μπροστά στα τεράστια κέρδη τους ή και καμία ολιγόμηνη καταδίκη κάποιων διευθυντικών στελεχών τους.

Τις συνέπειες αυτή της μακροχρόνιας ρύπανσης, τις υφίσταται το φυσικό περιβάλλον, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα του Ελασσονίτη, του Τιταρήσιου και του Πηνειού, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών των παραποτάμων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την δημόσια υγεία, με δεδομένο ότι τα νερά αυτά χρησιμοποιούνται για την άρδευση πολλών καλλιεργειών, κοπαδιών, αλλά και την ύδρευση πολλών οικισμών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας, καλεί το λαό της περιοχής να οργανώσει τον αγώνα του, απαιτώντας από την κυβέρνηση, την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους δήμους, να πάρουν άμεσα και αυστηρά μέτρα για το σταμάτημα της ρύπανσης του Ελασσονίτη ποταμού, όπως και των Τιταρήσιου και Πηνειού, από βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.

Υποχρεωτική συνεχή λειτουργία σύγχρονων βιολογικών καθαρισμών εντός των επιχειρήσεων, ως προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Συχνούς ελέγχους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και της περιφέρειας, για την τήρηση της σωστής λειτουργίας τους και για την μη αποστολή ανεπεξέργαστων λυμάτων στον Ελασσονίτη και άλλα ποτάμια της περιοχής.

Επιβολή πολύ αυστηρών μέτρων (προστίμων, ποινικών) για την εξασφάλιση του ελέγχου των αποβλήτων, της επεξεργασίας και της ασφαλούς μεταφοράς τους, αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης. Επανεξέταση των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων με κριτήριο την προστασία των κατοίκων της περιοχής και του περιβάλλοντος.

Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους οι οποίοι πρέπει να στελεχωθούν και να εξοπλισθούν κατάλληλα.

Συχνούς ελέγχους για την ποιότητα του νερού του Ελασσονίτη, του Τιταρήσιου, του Πηνειού και όσων ακόμα επιβαρύνονται από βιομηχανική ή άλλης δραστηριότητα ρύπανση, ώστε να διασφαλίζεται καθαρό νερό για ύδρευση και άρδευση.

Μέτρα αποκατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής με ευθύνη του κράτους και με μετατόπιση του οικονομικού βάρους στο κεφάλαιο.