ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ERASMUS+, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκπαιδευτικοί του 2ου Γυμνασίου Λάρισας συμμετείχαν σε κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης στη Βερόνα της Ιταλίας από τις 12 έως τις 19 Μαρτίου 2023 στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus ΚΑ122-SCH. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Embracing Diversity, Preventing Bullying and Violence» σχετικά με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που συμβάλουν στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.

Οι διακρίσεις και ο εκφοβισμός είναι μερικά από τα πιο διάχυτα και επικίνδυνα προβλήματα που απασχολούν όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία. Όχι μόνο μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μάθηση, αλλά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες, θλιβερές συνέπειες που μπορεί να επηρεάσουν τους μαθητές σε όλη τους τη ζωή.

Σκοπός της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό να αναπτύξει δεξιότητες και να εξασκηθεί σε μεθοδολογίες για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη διαχείριση των συναισθημάτων και την προώθηση ενός καλύτερου και υγιέστερου σχολικού περιβάλλοντος. Μέσα από την παρατήρηση και την εφαρμογή πραγματικών σεναρίων στην τάξη, ενδυναμώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος είναι σε θέση να χαράξει αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσα από τη συνεργασία με τους συναδέλφους του.

Πιο συγκεκριμένα τα μαθήματα βοήθησαν τους συμμετέχοντες :

Να διαχωρίζουν τις συγκρούσεις από τον εκφοβισμό και να χρησιμοποιούν στρατηγικές για την πρόληψη και τη διαχείρισή τους

Να κατανοούν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης των μαθητών.

Να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων

Να βελτιώσουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης

Να μάθουν πώς να εργάζονται καλύτερα σε μια ομάδα με συναδέλφους και πώς να ενισχύουν την ομαδική εργασία στην τάξη.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν μελέτες περίπτωσης ευρωπαϊκών σχολείων (Φινλανδίας, Ισπανίας) που εφαρμόζουν την πρακτική της ενσυνειδητότητας προκειμένου να προωθήσουν μια συνολικά ήρεμη και προσεκτική τάξη.

Στη Βερόνα, ο Οργανισμός Υποδοχής ήταν ο Europass Teacher Academy. Στα μαθήματα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από την Ισπανία και την Ιταλία.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί Γκαρά Άλκηστη, Δουμακή Βασιλική, Μανούσιου Γεωργία, Μουστάκας Χρήστος και Σιώκας Απόστολος γνώρισαν εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυσαν τη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη και της ευρωπαϊκής εξωστρέφειας του σχολείου

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ